Fara beint í efnið

Prentað þann 7. des. 2021

Breytingareglugerð

357/2021

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 288/2021 um hrognkelsaveiðar árið 2021.

1. gr.

Í stað tölunnar "25" í 1. málsl. 3. gr. reglugerðarinnar kemur: 40.

2. gr.

VI. töluliður 11. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

Innan svæðis út af Ströndum (Selsker-Óðinsboði), sem afmarkast af eftirfarandi hnitum:

  1. 66°28,00´N - 22°28,00´V
  2. 66°23,00´N - 21°42,00´V
  3. 66°10,50´N - 21°28,00´V
  4. 65°58,30´N - 21°40,00´V

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða og lögum nr. 57/1997, um umgengni um nytjastofna sjávar. Reglugerðin tekur þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 31. mars 2021.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.