Fara beint í efnið

Prentað þann 27. jan. 2022

Breytingareglugerð

349/2016

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur.

1. gr.

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætast 19 nýir töluliðir, svohljóðandi:

 1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/707 frá 30. apríl 2015 um að samþykkja ekki útdrátt úr rót Rheum officinale sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 262/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 427-428.
 2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/762 frá 12. maí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu kalsíumhýdroxíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 263/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 429-432.
 3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1106 frá 8. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 540/2011 og (ESB) nr. 1037/2012 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu ísópýrasami, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 433-434.
 4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1115 frá 9. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýridati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 435-438.
 5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1154 frá 14. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu súlfósúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 439-442.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1166 frá 15. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu járnfosfati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 443-445.
 7. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1201 frá 22. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu fenhexamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 264/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 446-449.
 8. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1107 frá 8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu víðiberki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 450-452.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1108 frá 8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu ediki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 453-455.
 10. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1116 frá 9. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu lesitíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 456-458.
 11. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1165 frá 15. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu halauxifenmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 459-462.
 12. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1176 frá 17. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu pepínómósaíkveiru af stofni CH2, einangur 1906, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 463-467.
 13. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1191 frá 20. júlí 2015 um að samþykkja ekki Artemisia vulgaris L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 468-469.
 14. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1192 frá 20. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu terpenóíðblöndu QRD 460, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 470-473.
 15. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1295 frá 27. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu súlfoxaflóri, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 265/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 474-477.
 16. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1475 frá 27. ágúst 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 284/2013 að því er varðar umbreytingarráðstafanirnar sem gilda um málsmeðferð varðandi plöntuverndarvörur, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 266/2015 frá 30. október 2015. Reglugerðin er birt í EES‑viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 74, 10. desember 2015, bls. 478-479.
 17. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1392 frá 13. ágúst 2015 um samþykki fyrir grunnefninu frúktósa, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 304/2015 frá 11. desember 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5, 28. janúar 2016, bls. 729-732.
 18. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1396 frá 14. ágúst 2015 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar virka efnið Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 713, eins og stofn AQ 713, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 305/2015 frá 11. desember 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5, 28. janúar 2016, bls. 733-734.
 19. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1397 frá 14. ágúst 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu flórasúlami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011, sem vísað er til í tl. 13b í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 305/2015 frá 11. desember 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 5, 28. janúar 2016, bls. 735-738.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi EES-gerðum:

 1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/707 frá 30. apríl 2015 um að samþykkja ekki útdrátt úr rót Rheum officinale sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/762 frá 12. maí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu kalsíumhýdroxíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1106 frá 8. júlí 2015 um breytingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 540/2011 og (ESB) nr. 1037/2012 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu ísópýrasami.
 4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1115 frá 9. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu pýridati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1154 frá 14. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu súlfósúlfúróni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1166 frá 15. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu járnfosfati, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 7. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1201 frá 22. júlí 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu fenhexamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 8. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1107 frá 8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu víðiberki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1108 frá 8. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu ediki, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 10. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1116 frá 9. júlí 2015 um samþykki fyrir grunnefninu lesitíni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 11. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1165 frá 15. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu halauxifenmetýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 12. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1176 frá 17. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu pepínómósaíkveiru af stofni CH2, einangur 1906, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 13. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1191 frá 20. júlí 2015 um að samþykkja ekki Artemisia vulgaris L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað.
 14. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1192 frá 20. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu terpenóíðblöndu QRD 460, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 15. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1295 frá 27. júlí 2015 um samþykki fyrir virka efninu súlfoxaflóri, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 16. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1475 frá 27. ágúst 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 284/2013 að því er varðar umbreytingarráðstafanirnar sem gilda um málsmeðferð varðandi plöntuverndarvörur.
 17. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1392 frá 13. ágúst 2015 um samþykki fyrir grunnefninu frúktósa, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.
 18. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1396 frá 14. ágúst 2015 um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar virka efnið Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 713, eins og stofn AQ 713.
 19. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1397 frá 14. ágúst 2015 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu flórasúlami, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 540/2011.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 3. tl. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 13. apríl 2016.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.