Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Breytingareglugerð

344/2017

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.

1. gr.

Við 4. mgr. A. liðar 8. gr. reglugerðarinnar bætist 2. ml. sem orðast svo:

Heimilt er þó að nota sjálfskipta bifreið við verklegt próf í C1- og D1-flokki og skal það þá gefið til kynna með tákntölu í ökuskírteini.

2. gr.

4. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar fellur brott.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á töflu í 10. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í dálki með fyrirsögninni "2. Bóklegt nám fyrir hvern flokk - Stundir" í BE línu fellur talan "4" niður.
  2. Í dálki með fyrirsögninni "2. Bóklegt nám fyrir hvern flokk - Fækkun vegna fyrra náms - Flokkur" í C1E/D1E línu fellur "BE" niður.
  3. Í dálki með fyrirsögninni "2. Bóklegt nám fyrir hvern flokk - Fækkun vegna fyrra náms - Stundir" í C1E/D1E línu fellur talan "-4" niður.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 34. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í 1. tl. 1. mgr. á milli "B-" og "T-flokkur" bætist við: BE-
  2. Í d-lið 3. tl. 1. mgr. fellur "BE-" brott.

5. gr.

40. gr. reglugerðarinnar breytist þannig:

  1. a-liður 1. tl. 1. mgr. verður svohljóðandi: B-, BE- og T-flokk.
  2. iv-liður c-liðar 1. tl. 1. mgr. verður svohljóðandi: C1E-, CE-, D1E- og DE-flokk.

6. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 3. tl. í III. kafla I. viðauka við reglugerðina:

  1. Texti við tákntöluna 500 verður svohljóðandi: Löggilding ökukennara fyrir B- og BE-flokk.
  2. Texti við tákntöluna 525 verður svohljóðandi: Löggilding ökukennara fyrir AM-, A1-, A2-, A-, B- og BE-flokk.

7. gr.

Í IV. viðauka við reglugerðina undir 2. tl. fellur 13. mgr. (8. mgr. eftir töflu) brott.

8. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 52. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 31. mars 2017.

Jón Gunnarsson
samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.