Fara beint í efnið

Prentað þann 4. des. 2021

Breytingareglugerð

335/2019

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 785/2016, um skattafslátt manna vegna hlutabréfakaupa, með síðari breytingum.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. málsl. 3. gr. reglugerðarinnar:

  1. Á eftir orðunum "vefsvæði sínu" kemur: og miðlægu vefsvæði um ríkisaðstoð.
  2. Í stað "60 millj. kr." kemur: 500.000 evrur.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 7. mgr. 1. tölul. B-liðar 1. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og öðlast þegar gildi.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 9. apríl 2019.

F. h. r.

Helga Jónsdóttir.

Steinar Örn Steinarsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.