Fara beint í efnið

Prentað þann 25. jan. 2022

Breytingareglugerð

299/2017

Reglugerð um (10.) breytingu á reglugerð nr. 878/2014 um sæfivörur.

1. gr.

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætast tólf nýir töluliðir, svohljóðandi:

 1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1929 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sermigerð 3a3b, stofn ABTS-351, sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18, sem vísað er til í tl. 12zzzw, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 600-602.
 2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1930 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja klórkresól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 3, 6 og 9, sem vísað er til í tl. 12zzzx, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 603-606.
 3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1931 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja klórkresól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 13, sem vísað er til í tl. 12zzzy, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 607-609.
 4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1932 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíummagnesíumoxíð (brennt kalk úr dólómíti) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3, sem vísað er til í tl. 12zzzz, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 610-612.
 5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1933 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíummagnesíumtetrahýdroxíð (vatnað kalk úr dólómíti) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3, sem vísað er til í tl. 12zzzza, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 613-615.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1934 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kókosalkýltrímetýlammóníumklóríð (ATMAC/TMAC) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8, sem vísað er til í tl. 12zzzzb, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 616-618.
 7. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1935 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíumdíhýdroxíð (vatnað kalk) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3, sem vísað er til í tl. 12zzzzc, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 619-621.
 8. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1937 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja sýflútrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18, sem vísað er til í tl. 12zzzzd, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 622-624.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1938 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja sítrónusýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 2, sem vísað er til í tl. 12zzzze, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 625-627.
 10. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1802 frá 11. október 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 414/2013 um að tilgreina málsmeðferð við veitingu leyfa fyrir tilsvarandi sæfivörum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012, sem vísað er til í tl. 12zzzp, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 28/2017, þann 3. febrúar 2017. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 329-331.
 11. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/135 frá 29. janúar 2016 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir flókúmafeni, bródífakúmi og varfaríni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14, sem vísað er til í tl. 12zzzk, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2016, þann 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 628-629.
 12. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/110 frá 27. janúar 2016 um að samþykkja ekki tríklósan sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 1, sem vísað er til í tl. 12zzzg, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2016, þann 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 17 frá 16. mars 2017, bls. 389-390.

2. gr.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirtöldum EES-gerðum:

 1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1929 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sermigerð 3a3b, stofn ABTS-351, sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18.
 2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1930 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja klórkresól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2, 3, 6 og 9.
 3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1931 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja klórkresól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 13.
 4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1932 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíummagnesíumoxíð (brennt kalk úr dólómíti) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3.
 5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1933 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíummagnesíumtetrahýdroxíð (vatnað kalk úr dólómíti) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1934 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kókosalkýltrímetýlammóníumklóríð (ATMAC/TMAC) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8.
 7. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1935 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíumdíhýdroxíð (vatnað kalk) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3.
 8. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1937 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja sýflútrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1938 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja sítrónusýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 2.
 10. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1802 frá 11. október 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 414/2013 um að tilgreina málsmeðferð við veitingu leyfa fyrir tilsvarandi sæfivörum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012.
 11. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/135 frá 29. janúar 2016 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir flókúmafeni, bródífakúmi og varfaríni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14.
 12. Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/110 frá 27. janúar 2016 um að samþykkja ekki tríklósan sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 1.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 3. tölul. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013 og öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 23. mars 2017.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.