Fara beint í efnið

Prentað þann 21. jan. 2022

Brottfallin reglugerð felld brott 1. jan. 2022

245/2021

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 101/2021, um veiðar íslenskra skipa á Norðuríshafsþorski árið 2021 innan efnahagslögsögu Noregs.

1. gr.

2. málsgr. 7. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

Skipstjórum er skylt að halda afladagbækur, sbr. reglugerð um skráningu og rafræn skil aflaupplýsinga nr. 298/2020.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 26. febrúar 2021.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Kristján Skarphéðinsson.

Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.