Fara beint í efnið

Prentað þann 25. jan. 2022

Breytingareglugerð

241/2014

Reglugerð um breytingu á reglugerð um Fasteignasjóð Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, nr. 578/2012.

1. gr.

Í stað "30. júní 2013" í fyrri málslið 5. gr. komi: 31. desember 2014.

2. gr. Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett á grundvelli laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 4. mars 2014.

Hanna Birna Krisjánsdóttir.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.