Fara beint í efnið

Prentað þann 27. jan. 2022

Breytingareglugerð

138/2015

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1294/2014 um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda.

1. gr.

  1. Á eftir 10. gr. reglugerðarinnar kemur ný grein, 10. gr. a, svohljóðandi:
    Í stað orðanna "notist eigi síðar en …", skv. a-lið 2. tölul. X. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 1169/2011, er heimilt að nota orðin: Síðasti notkunardagur.
  2. Fyrirsögn á undan greininni orðast svo: Síðasti notkunardagur.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 15. og 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 27. janúar 2015.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Eggert Ólafsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.