Fara beint í efnið

Prentað þann 30. nóv. 2021

Stofnreglugerð

52/2014

Reglugerð um tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma.

I. KAFLI Tilkynningarskyldir sjúkdómar.

1. gr.

Leiði rannsókn í ljós eða dýralæknir fær grun um að um sé að ræða tilkynningarskyldan sjúkdóm eða smitsjúkdóm áður óþekktan hér á landi, skal dýralæknir án tafar tilkynna það Matvælastofnun. Varúðarráðstafanir sem nauðsynlegar eru ef upp kemur grunur um smitsjúkdóm sem er tilkynningarskyldur sjúkdómur eða ef hans verður vart að nýju gilda ákvæði laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.

2. gr. Alvarlegir tilkynningarskyldir sjúkdómar.

Dýr almennt:

B052 Aujeszkys-veiki Aujeszky´s disease - Pseudorabies - Herpesviridae
A090 Blátunga Bluetongue - Reoviridae
A010 Gin- og klaufaveiki Foot and Mouth Disease - Picornaviridae
B352 Hérasótt Tularemia - Francisella tularensis
B058 Hundaæði Rabies - Rhabdoviridae
B051 Miltisbrandur Anthrax - Bacillus anthracis
A020 Munnblöðrubólga Vesicular stomatitis - Rhabdoviridae
A080 Rift Valley veiki Rift Valley fever - Bunyaviridae
B103/B253 Smitandi fósturlát/
Brúsellósa
Brucellosis - Brucella abortus/B. suis/B. melitensis

Hross:

A110 Afríkönsk hrossapest African horse sickness - Reoviridae
B202 Dúrín Dourine - Ondartet beskjelersyke - Trypanosoma equiperdum
B205 Smitandi blóðleysi Equine infectious anemia (EIA) - Retroviridae
B209 Sníf Glanders - Pseudomonas mallei

Nautgripir:

B105 Berklar Tuberculosis - Mycobacterium bovis/tuberculosis
A070 Húðþrimlaveiki Lumpy skin disease - Poxviridae
A060 Illkynja brjósthimnubólga Contagious bovine pleuropneumonia - Mycoplasma mycoides mycoides
B115 Kúariða Bovine spongiform encephalopati (BSE) - Prion
A040 Nautapest Rinderpest - Kvegpest - Pestis bovum - Paramyxoviridae
B110 Smitandi barkabólga/fósturlát IBR/IPV - Herpesviridae
B108 Smitandi hvítblæði Enzootic bovine leucosis (EBL) - Retroviridae

Sauðfé og geitur:

I301 Bítlaveiki Border disease - Hairy shaker disease - Flaviviridae
A100 Fjárbólusótt/
geitabólusótt
Sheep pox and goat pox - Poxviridae
A050 Fjárpest Peste des petits ruminants (PPR) - Paramyxoviridae
B156 Fósturlát í ám Enzootic abortion of ewes (EAE) - Chlamydia psittaci
B155 Geitakregða Contagious caprine pleuropneumonia - Mycoplasma F38
B154 Kregðujúgurbólga Contagious agalactia - Mycoplasma ssp.
B161 Mæði (þurramæði)/
Visna
Maedi/Visna - Retroviridae
B160 Riðuveiki Scrapie - Prion
B159 Salmonella-fósturlát Salmonellosis - Salmonella abortus ovis
B153 Smitandi liða- og heilabólga í geitum Caprine arthritis and encephalitis (CAE) - Retroviridae
B157 Votamæði Jaagsiekte - Ovine pulmonary adenomatosis - Retroviridae

Svín:

A120 Afríkönsk svínapest African swine fever (ASF) - ASF-like virus
I401 Blöðruþot í svínum Vesicular exanthema of swine (VES) - Caliciviridae
A140 Illkynja grísalömun Teschen disease - Picornaviridae
B254 Smitandi maga- og garnabólga Transmissible gastroenteritis (TGE) - Coronaviridae
A030 Svínafár Swine vesicular disease (SVD) - Picornaviridae
A130 Svínapest Classical swine fever - Hog cholera - Flaviviridae

Hundar, kettir, loðdýr og kanínur:

B353 Lifrardrep Rabbit haemorrhagic disease (VHD) - Parvoviridae
I501 Maurakláði Sarcoptes mange - Sarcoptes spp.
I502 Plasmacytósa Plasmacytosis - Aleutian disease - Parvoviridae
I503 Refafár/Minkafár Distemper - Paramyxoviridae
I504 Sullaveikifár Echinococcosis - Echinococcus multilocularis

Alifuglar:

A150 Hænsnapest Avian influenza (AI) - Fowl plague - Orthomyxoviridae
B313 Hænsnatyfus Fowl typhoid - Salmonella gallinarum
B308 Kjúklingasótt Pullorum disease - Salmonella pullorum
I601 Nef- og barkabólga Avian rhinotracheitis (ART) - Pneumoviridae
A160 Newcastle-veiki Newcastle Disease (ND) - Paramyxoviridae
B302 Smitandi kverka-
og barkabólga
Infectious laryngotracheitis (ILT) - Herpesviridae
B305 Veirugarnabólga í öndum Duck virus enteritis (DVE) - Herpesviridae
B304 Veirulifrarbólga í öndum Duck virus hepatitis (DVH) - Picornaviridae

Eldisfiskar:

B413 EHN-veiki Epizootic haematopoietic necrosis - Iridoviridae
B415 Herpesveiki/
OMV-veiki
Herpesvirus salmonis/H. scophthalmi Oncorhynchus masou virus disease
B405 IHN-veiki Infectious haematopoietic necrosis - Rhabdoviridae
I701 IPN-veiki Infectious pancreas necrosis - Birnaviridae
I702 ISA-veiki Infectious salmon anemia - Orthomyxoviridae
I703 Roðflyðrusýki Gyrodactylosis - Gyrodactylus salaris
B404 SVC-veiki Spring viraemia of carp - Rhabdoviridae
B401 VHS-veiki Viral haemorrhagic septicaemia - Rhabdoviridae
I704 VNN-veiki Viral nervous necrosis - Nodaviridae

Skeldýr:

B434 Marteilíuveiki Marteiliosis - Marteilia refringens/M. sydneyi
B436 Mykrocytos-veiki Mikrocytosis - Mykrocytos mackini/M. roughleyi
B431 Ostruveiki Bonamiosis - Bonamia ostreae/B. sp.
B433 Perkinsus-veiki Perkinsosis - Perkinsus marinus/P. olseni
B432 Sumarveiki í ostrum Haplosporidiosis - Haplosporidium costale/H. nelsoni
I801 Velar-veiki Oyster velar virus disease - Iridoviridae

Krabbadýr:

I901 Humarveiki Gaffkemi - Aerococcous viridans
I902 Krabbapest Crayfish plague - Aphanomyces astaci

3. gr. Aðrir tilkynningarskyldir sjúkdómar.

Dýr almennt:

I001 Blóðsviti Parafilariosis - Parafilaria spp.
C702 Fótrot Footrot - Fusobacterium necrophorum
B059 Garnaveiki Paratuberculosis - Mycobacterium avium paratuberculosis
I002 Hringskyrfi Ringworm - Microsporum spp./Trichophyton spp.
B107 Hrýfi Dermatophilosis - Dermatophilus congolensis
B056 Leptóspírósa/Gulusótt Leptospirosis - Leptospira spp.
I003 Neosporosis Nesosporosis - Neospora caninum
B057 Q-hitasótt Q-fever - Coxiella burnetii
C619/C855 Salmonella-sýkingar Intestinal salmonella infections - Salmonella spp. (Other than Salmonella gallinarum/S. pullorum)
B104 Smitandi fósturlát Bovine genital campylobacteriosis - Campylobacter fetus fetus
B053 Sullaveiki Echinococcosis - Hydatidosis - Echinococcus granulosus
B255 Tríkínuveiki Trichinosis - Trichinella spiralis

Hross:

B206 Hestainflúensa Equine influenza - Orthomyxoviridae
B210 Hrossabóla Horse pox - Poxviridae
B213 Hrossakláði Sarcoptic mange - Sarcoptes scabiei var equi
C753 Kverkeitlabólga Strangles - Streptococcus equi equi
B208 Smitandi háls-
og lungnakvef
Equine viral rhinopneumonitis/Equine abortion virus (EHV-1/EHV-4) - Herpesviridae
B204 Smitandi heilabólga Eastern & Western equine encephalomyelitis - Alphaviridae
B201 Smitandi legbólga Contagious equine metritis (CEM) - Taylorella equigenitalis
B211 Smitandi slagæðabólga Equine viral arteritis (EVA) - Arteriviridae
B203 Smitandi sogæðabólga Epizootic lymhangitis - Histoplasma farciminosum
B216 Venezuela-heilabólga Equine Venezuelan encephalomyelitis - Alphaviridae

Nautgripir:

B112 Fósturlát í kúm Trichomonosis - Trichomonas foetus
B114 Illkynja slímhúðarbólga Malignant catarrhal fever (AHV-1) - Herpesviridae
C652 Smitandi slímhúðarpest Bovine viral diarrhea/Mucosal disease (MD/BVD) - Flaviviridae
I201 Smitandi öndunarfærabólga Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) - Paramyxoviridae
I202 Veiruskita Viral diarrhea - Coronaviridae
B106 Vöðvasullur Bovine cysticercosis - Taenia saginata

Sauðfé og geitur:

I302 Fellilús Sheep biting louse - Damalinia ovis
I303 Fjárkláði Sheep scab - Psoroptes ovis
C706 Fótakláði Sheep mange - Chorioptes ovis
I304 Færilús Sheep keds - Melophagus ovinus
B151 Lyppudrep Ovine epididymitis - Brucella ovis
I305 Vöðvasullur Ovine cysticercosis - Taenia ovis

Svín:

I402 Illkynja lungnabólga Pleuropneumonia - Actinobacillus pleuropneumonia
B257 PRRS-veiki Porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS)
I403 Smitandi veiruskita Porcine epidemic diarrhea (PED) - Coronaviridae
B252 Svínabandormur Porcine cysticercosis - Taenia solium
I404 Svínainflúensa Swine influenza - Hog flue - Orthomyxoviridae
B256 Ælu- og vanþrifapest Vomiting & wasting disease - Hemagglutinating encephalomyelitis virus (HEV) - Coronaviridae

Hundar, kettir og loðdýr:

I505 Hundafár Canine distemper - Paramyxoviridae
B501 Leishmaníu-veiki Canine leishmaniosis - Leishmania spp.
I506 Lungnafár í mink Hemorrhagic pneumonia - Pseudomonas aeruginosa
I507 Refavanki Nosematosis - Encephalitozoon cuniculi
I508 Veiruskita í mink Mink viral enteritis - Parvoviridae

Alifuglar:

B303 Fuglaberklar Avian tuberculosis - Mycobacterium avium
B307 Fuglabólusótt Fowl pox - Poxviridae
B306 Fuglakólera Fowl cholera - Pasteurella multocida
B311 Fuglakregða Avian mycoplasmosis - M. gallisepticum/M. meleagridis
B309 Gumboro-veiki Gumboro disease - Infectious bursal disease (IBD) - Birnaviridae
B310 Hænsnalömun Marek's disease - Herpesviridae
C853 Mænubólga Avian encephalomyelitis (AE) - Picornaviridae
I602 Paramyxóveirusýkingar Avian paramyxovirus (other than Newcastle disease) - Paramyxoviridae
B312 Páfagaukaveiki Avian chlamydiosis - Psittacosis - Ornithosis - Chlamydia psittaci - (annað en fósturlát í ám)
B301 Smitandi berkjubólga Infectious bronchitis (IB) - Coronaviridae
I603 Varpröskun Egg drop syndrome (EDS) - Adenoviridae

Eldisfiskar:

I705 Blóðfrumuveirusótt Erythrocitic inclusion body syndrome (EIBS) - Togaviridae
I706 Hindberjaveiki Proliferative kidney disease (PKD)
I707 Hitraveiki Coldwater vibriosis - Vibrio salmonicida
I708 Hvirfilveiki Whirling disease - Myxobolus cerebralis
I709 Kýlaveiki Furunculosis - Aeromonas salm. spp. salmonicida
I710 Laxalús/Fiskilús Salmon louse infection - Lepeophtheirus salmonis
Marine louse infection - Caligus elongatus
I711 Nýrnaveiki Bacterial kidney disease (BKD) - Renibacterium salmoninarum
I712 PD-veiki/Brisveiki Pancreas disease (PD) - Togaviridae
I713 Piskirikketsíuveiki Piscirickettsiosis - Piscirickettsia salmonis
I714 Rauðmunnaveiki Enteric red mouth (ERM) - Yersiniosis - Yersinia ruckeri
I715 Spírónúkleusveiki Systemic spironucleosis - Spironucleus barkhanus
I716 Sundmagasótt Swimbladder nematode of eel - Anguillicola crassus

Skeldýr:

I802 Sæeyrnaskelormur Sabellid polychaete - Terebrasabella heterouncinata

Krabbadýr:

I903 Postulínsveiki Porselenssyke - Thelohania contejeani
I904 Sveppablettaveiki Brannflekksyke - Ramularia astaci

Býflugur:

B453 Evrópsk býflugnapest European foulbrood - Streptococcus pluton
B452 Illkynja býflugnapest American foulbrood - Bacillus larvae
B451 Loftsekkjaveiki Acariosis of bees - Acarapis woodii
B454 Þarmaveiki Nosemosis of bees - Nosema apis
B455 Varróaveiki Varroosis - Varroa jakobsonii

II. KAFLI Skráningarskyldir sjúkdómar.

4. gr.

Leiði rannsókn í ljós eða dýralæknir fær grun um að um sé að ræða skráningarskyldan sjúkdóm skal dýralæknir hlutast til um að framkvæmdar séu frekari rannsóknir og málið tilkynnt að því marki sem nauðsynlegt er.

5. gr. Skráningarskyldir sjúkdómar.

Dýr almennt:

C612 Bogfrymlasótt Toxoplasmosis - Toxoplasma gondii
I003 Bólusótt Pox disease - Poxviridae
C615 Bótulismi Botulism - Clostridium botulinum
C616 Clostridíasýkingar Clostridiosis - Clostridium ssp. (Other than Clostridium chauvoei, Cl. perfringens type C og Cl. botulinum)
C620 Hníslasótt Coccidiosis - Eimeria spp./Isospora spp.
C611 Hvanneyrarveiki Listeriosis - Listeria monocytogenes
C613 Ígerðarsótt Melioidosis - Burkholderia pseudomallei
C618 Kjálkabris Actinomycosis - Actinomyces ssp.
C705/C752 Kýlapest Caseous lymphadenitis - Ulcerative lymphangitis - Actinobacillus lignieresii/Corynebacterium pseudotuberculosis
I004 Lungnapest Pasteurellosis - Pasteurella multocida/P. haemolytica
C617 Lungnadrep Other pasteurellosis - Pasteurella ssp. (Other than Pasteurella multocida)
C614 Pestbjúgur Blackleg - Clostridium chauvoei
C621 Ögðuveiki Liver fluke disease - Distomatosis - Fascicola hepatica

Hross:

I101 Herpeskvef Equine herpesvirus 2 (EHV-2) - Herpesviridae
C751 Herpesútbrot Equine coital exhanthema (EHV-3) - Herpesviridae
I102 Húðsveppur Trichophyton equinum/T. mentagrophytes

Sauðfé og geitur:

C701 Smitandi munnangur Orf - Contagious echtyma (CE) - Poxviridae
I306 Tannlos Broken mouth

Svín:

I405 Bjúgveiki Edema disease - E. coli O138/O139/O140/O141
I406 Blóðskita Swine dysentery - Brachyspira hyodysenteriae
I407 Garnadrep Necrotic enteritis - Clostridium perfringens type C
I408 Gothiti Mastitis-metritis-agalactia syndrome (MMA)
C801 Rauðsýki Swine erysipelas - Erysipelothrix rhusiopathiae
I409 Smitandi fósturdauði Porcine parvovirus (PPV) - Parvoviridae
B251 Snúðtrýni Atrophic rhinitis of swine - Pasteurella multocida
tox +
I410 Svínakláði Sarcoptes mange - Sarcoptes scabiei var. suis
I411 Svínakregða Endemic pneumonia (EP) - Mycoplasma pneumonia
I412 Þarmabólga Porcine intestinal adenomatosis (PIA) - Lawsonia intracellularis

Hundar, kettir og loðdýr:

I509 Eyrnamaur Ear mites - Otodectes cynotis
I510 Kattafár Feline leukemia virus - Retroviridae
I511 Kattamaur Cheyletiellosis - Cheyletiella parasitovorax
I512 Smáveirusótt Canine parvovirus - Parvoviridae
I513 Smitandi heila- og lifrarbólga Hepatitis contagiosa canis (HCC)/Fox encephalitis - (CAV-1) - Adenoviridae

Alifuglar:

I604 Blávængjaveiki Chicken infectious anemia (CIA) - Parvoviridae
C856 Hvítblæði Avian leucosis - Retroviridae
I605 Fuglakregða Avian mycoplasmosis - (Other than M. gallisepticum and M. meleagridis)

Eldisfiskar:

I718 Fiskaberklar Mycobacteriosis - Mycobacterium marinum
I719 Kýlaveikibróðir Ulcer disease - Aeromonas salm. spp. achromogenes
I720 Klamydíuveiki Epitheliocystis - Chlamydia spp.
I721 Roðdrep í klaklaxi Ulcerative dermatic necrosis (UDN)
I722 VEN-veiki Viral erythrocytic necrosis - Iridoviridae
I723 Vetrarsár Winter ulcers - Moritella viscosa
I724 Víbríuveiki Vibriosis - Vibrio anguillarum
I725 Vörtuveiki Papillomatosis - Herpesviridae

III. KAFLI

6. gr. Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 24. janúar 2014.

Sigurður Ingi Jóhannsson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Rebekka Hilmarsdóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.