Fara beint í efnið

Framhaldsskólar

„Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám.“

Þriðja skólastigið

Framhaldsskólar tilheyra þriðja skólastiginu. Skólarnir eru ýmist nefndir fjölbrautaskólar, framhaldsskólar, iðnskólar, menntaskólar eða verkmenntaskólar.
Framhaldsskólar á landinu

Nám í framhaldsskóla er ekki skylda en samkvæmt lögum er fræðsluskylda til 18 ára aldurs. Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, grunnskólaprófi, hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða eru orðnir 16 ára geta hafið nám í framhaldsskóla. 
Innritun í framhaldsskóla

Námsskipulag og nám á framhaldsskólastigi miðast við að koma til móts við ólíkar þarfir með því að bjóða upp á fjölbreyttar námsleiðir. Það skiptir miklu máli að verðandi framhaldsskólanemendur og forráðamenn þeirra kynni sér vel námsframboð skólanna. Námsráðgjafar og aðrir starfsmenn grunn- og framhaldsskóla veita einnig upplýsingar.

„Framhaldsskóla er heimilt að gera sérstakar kröfur um undirbúning og námsárangur vegna innritunar á einstakar námsbrautir framhaldsskóla enda miði þær að því að bjóða nemendum upp á nám sem hæfir undirbúningi þeirra.“ Lög um framhaldsskóla.

Á vormánuðum fá nemendur sem eru að ljúka tíunda bekk í grunnskóla og forráðamenn þeirra bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu með upplýsingum um innritun í dagskóla framhaldsskóla.

Aðrir umsækjendur um nám í dagskóla framhaldsskóla geta nálgast allar upplýsingar um nám og innritun á vef Menntagáttar.

Hægt er að fylgjast með inntökuferlinu á vef Menntagáttar. Þegar skólavist hefur verið úthlutað þarf umsækjandi að staðfesta hana með greiðslu innritunargjalds.

Þeim nemendum sem ekki ná tilskildum árangri í lokaprófum tíunda bekkjar á að standa til boða nám á almennri braut framhaldsskóla.

Skólameistara er heimilt að veita nemanda sem er orðinn 18 ára inngöngu á einstakar námsbrautir þótt hann uppfylli ekki lágmarkskröfur um námsárangur við lok grunnskóla. Skólameistari ber ábyrgð á inntöku nemenda í framhaldsskóla.

Misjafnt er hversu langur námstími framhaldsskólanema er og fer það eftir því hvort viðkomandi er í bóknámi, starfsnámi eða iðnnámi.

Margir framhaldsskólar bjóða upp á nám í öldungadeildum kvöldskóla sem einkum er ætlað fullorðnum nemendum. Skólarnir auglýsa umsóknarfrest sjálfir, að hausti og eftir áramót.

Einnig bjóða margir framhaldsskólar upp á fjarnám. Nánari upplýsingar er að finna á vefjum framhaldsskóla sem bjóða upp á slíkt nám.

Framhaldsskólanemum á landsbyggðinni sem þurfa að sækja skóla út fyrir sitt sveitarfélag standa til boða styrkir, ýmist frá sveitarfélaginu eða svokallaður jöfnunarstyrkur.
Upplýsingar um jöfnunarstyrk á vef Menntasjóðs námsmanna

Nemendur á framhaldsskólastigi sem stunda löggilt iðnnám og annað samþykkt starfsnám geta sótt um námslán.
Upplýsingar um námslán á vef Menntasjóðs námsmanna

Fjölskyldur eða forráðamenn efnalítilla framhaldsskólanema geta sótt um styrk hjá Hjálparstarfi kirkjunnar vegna útgjalda. Allar nánari upplýsingar fást hjá Hjálparstarfi kirkjunnar.
Hjálparstarf kirkjunnar

Námsráðgjafar, kennarar og annað starfsfólk framhaldsskóla skal vera nemendum til ráðgjafar og leiðsagnar um náms- og starfsval og persónuleg mál sem snerta námið og skólavist.

Réttindi fatlaðs fólks

Framhaldsskólar tilheyra þriðja skólastiginu. Skólarnir eru ýmist nefndir fjölbrautaskólar, framhaldsskólar, iðnskólar, menntaskólar eða verkmenntaskólar.
Framhaldsskólar á landinu

Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, grunnskólaprófi, hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða eru orðnir 16 ára geta hafið nám í framhaldsskóla.
Innritun í framhaldsskóla

Námsskipulag og nám á framhaldsskólastigi miðast við að koma til móts við ólíkar þarfir með því að bjóða upp á fjölbreyttar námsleiðir.

Í mörgum framhaldsskólum eru sérdeildir, starfsbrautir og annað námsframboð sem sérstaklega er ætlað fötluðum nemendum.
Nám fyrir fatlað fólk

Námsráðgjafar, kennarar og annað starfsfólk framhaldsskóla skal vera nemendum til ráðgjafar og leiðsagnar um náms- og starfsval og persónuleg mál sem snerta námið og skólavist.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Þjónustuaðili

Mennta­mála­stofnun