Fara beint í efnið
Ísland.isFjölskylda og velferð

Beiðni um meðlag

Meðlag

Foreldri barns sem búsett er hér á landi getur óskað eftir að Tryggingastofnun greiði meðlag með barni sínu eftir að meðlagsákvörðun liggur fyrir. Skilyrði er að barnið sé búsett hjá viðkomandi foreldri. Meðlag er greitt til 18 ára aldurs barnsins. Heimilt er að greiða meðlag eitt ár aftur í tímann frá því að öll gögn hafa borist sé þess getið í meðlagsákvörðun. Aðeins er hægt að sækja um á Mínum síðum. 

Meðlagsákvörðun getur verið:

  • Staðfestur samningur eða úrskurður útgefinn af sýslumanni

  • Dómur eða dómssátt

  • Erlendur meðlagssamningur

TR greiðir aðeins einfalt meðlag og er fjárhæðin sú sama og greiðslur barnalífeyris. Allt umfram einfalt meðlag fer eftir samkomulagi milli foreldra. Þetta gildir einnig þó svo að meðlagsákvörðun kveði á um hærri greiðslur. Í slíkum tilvikum verða foreldrar að semja um það á milli sín hvernig sá mismunur er greiddur.

Umsókn um meðlag