Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Umsókn um að leggja niður sjóð eða sjálfseignarstofnun

Hægt er að óska eftir því við sýslumann að sjóður eða sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt staðfestri skipulagsskrá verði lögð niður og er sýslumanni heimilt að leggja niður slíka stofnun ef lagaskilyrði til þess teljast uppfyllt.  

Stjórn, stofnendur, aðilar sem kveðið er á um í skipulagsskrá eða aðrir sem eiga hagsmuna að gæta af tilvist og starfsemi sjálfseignarstofnunar geta óskað eftir því við sýslumann að sjóður eða sjálfseignarstofnun verði lögð niður. Sýslumaður og Ríkisendurskoðun geta einnig átt frumkvæði að þessum aðgerðum.  

Stjórn sjóðs eða sjálfseignarstofnunar skal bera upp tillögu að niðurlagningu á stjórnarfundi en samþykki stjórnar fyrir niðurlagningu skal vera í samræmi við gildandi ákvæði skipulagsskrár. 

Senda skal rökstudda beiðni um niðurlagningu til sýslumanns. Afrit af fundargerð stjórnar þar sem tillagan var borin upp og samþykkt skal fylgja tillögunni. Í beiðninni skal leggja fram tillögu um hvernig fjármunum sjóðs eða sjálfseignarstofnunar skuli varið en tillagan skal vera í samræmi við markmið stofnunarinnar eða skyld markmið.

Sýslumaður yfirfer framkomna beiðni. Ríkisendurskoðun er veitt færi á að láta í ljós umsögn sína vegna hennar. 

Umsögn Ríkisendurskoðunar er yfirfarin hjá sýslumanni. Stjórn sjálfseignarstofnunar er veitt færi á að koma með athugasemdir við umsögn Ríkisendurskoðunar eða ábendingar sýslumanns ef þörf er talin á. 

Sýslumaður tekur ákvörðun um hvort fallist er á beiðni um niðurlagningu. Ef fallist er á beiðni um niðurlagningu er hún auglýst í Stjórnartíðindum. Uppgjör á ráðstöfun fjármuna sjóðs eða sjálfseignarstofnunar skal senda Ríkisendurskoðun þegar það liggur fyrir. Ef beiðni um niðurlagningu er hafnað er beiðanda tilkynnt um það en slíka ákvörðun má kæra til dómsmálaráðuneytisins.  

Tengd lög og reglugerðir

Lög nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá

Reglugerð nr. 140/2008 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá

Reglugerð nr. 1125/2006 um framkvæmd laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá