Fara beint í efnið

Sakavottorð til yfirvalda

Tilteknir opinberir aðilar geta snúið sér beint til ríkissaksóknara og óskað eftir sakavottorði um einstaklinga og lögaðila, hafi þeir lögvarða hagsmuni af slíkum upplýsingum. 

Hvað kemur fram á sakavottorði til yfirvalda?

  • Brot á almennum hegningarlögum.

  • Brot á lögum um ávana- og fíkniefni.

  • Brot á umferðarlögum ef refsing felur í sér sektir fari fram úr 150.000 krónur, skilorðsbundið- eða óskilorðsbundið fangelsi, ákærufrestun eða réttindasviptingu.

  • Önnur sérrefsilög ef refsing felur í sér sektir fari fram úr 100.000 krónur, skilorðsbundið- eða óskilorðsbundið fangelsi, ákærufrestun eða réttindasviptingu.

Undantekningar

Í sakavottorði til yfirvalda skal ekki greina þær upplýsingar sem skráðar hafa verið þegar liðin eru 10 ár frá eftirtöldum tímamörkum:

  • Lokum fangelsisrefsingar, afplánunar með samfélagsþjónustu eða reynslutíma reynslulausnar.

  • Ráðstafanir samkvæmt almennum hegningarlögum, til dæmis vistun á heilbrigðisstofnun eða meðferðarheimili.

  • Lokum réttindasviptingar eða endurveitingu ökuréttinda.

  • Uppkvaðningu endanlegs dóms eigi ofangreind atriði ekki við.

Þjónustuaðili

Sýslu­menn