Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Löggilding skjalaþýðenda og dómtúlka

Umsókn um að taka próf til þess að öðlast löggildingu sem skjalaþýðandi og dómtúlkur

Eyðublað til útprentunar

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum sér um löggildingu dómtúlka og skjalaþýðenda á landsvísu.

Skilyrði fyrir umsókn

  • Að vera lögráða og þannig kominn andlega að viðkomandi sé fær um túlkun og þýðingar

  • Greiðsla prófgjalds

Heimilt er að synja manni um löggildingu ef hann hefur verið dæmdur í sakamáli fyrir brot sem varðar sviptingu löggildingar.

Umsóknarfrestur er til 15. september

Umsókn

Umsóknir skulu berast Sýslumanninum í Vestmannaeyjum á netfangið skjalathydendur@syslumenn.is eða í bréfpósti á:
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Pósthólf 136
902 Vestmannaeyjum.

Umsókn skal fylgja kvittun fyrir greiðslu prófgjalds.   

Kostnaður

Prófgjald 2021 verður 296.000 krónur fyrir þá sem taka prófið í fyrsta sinn í báðar áttir, það er af íslensku og á íslensku, en 222.000 krónur fyrir þá sem taka prófið aðeins í aðra áttina eða endurtaka prófið. 

Innifalið í prófgjaldinu er kynningarfundur og námskeið. 

Prófgjaldið greiðist inn á reikning Sýslumannsins í Vestmannaeyjum, 0582-26-2, kennitala 490169-7339.

 Að prófi loknu skal greiða gjald fyrir útgáfu löggildingarskírteinis 11.000 krónur.

Fyrirkomulag námskeiðs

Námskeiðið er haldið á vegum Þýðingaseturs Háskóla Íslands og fer fram í Reykjavík.   

Námskeiðið samanstendur af kynningarfundi, undirbúningsnámskeiði og lýkur með löggildingarprófi. 

Kynningarfundur

Kynningarfundur fyrir verðandi próftaka verður haldinn að Neshaga 16, jarðhæð, þann 9. september 2021 kl.16-17.

Undirbúningsnámskeið

Próftökum er skylt að sækja undirbúningsnámskeiðið, nema þeir hafi áður þreytt prófin. Undirbúningsnámskeiðið fer fram haustið 2021 sem hér segir:

  • 24. september frá kl. 10-16: Inngangur og fræði                                                      

  • 15. október frá kl. 10-16: Skjalaþýðingar, helstu athugunarefni

  • 29. október frá kl. 10-16: Dómtúlkun, helstu athugunarefni

  • 19. nóvember frá kl. 10-16: Undirbúningur prófa og yfirferð eldri prófa

Öll námskeiðin verða haldin að Neshaga 16, jarðhæð, í Reykjavík.

Löggildingarpróf

Fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur er haldið annað hvert ár undangengnu kynningar- og undirbúningsnámskeiði á vegum Þýðingaseturs Háskóla Íslands.

Skrifleg löggildingarpróf verða næst haldin dagana 14. og 15. febrúar 2022 frá kl. 9-13 í Þjóðarbókhlöðunni í Reykjavík.

Heimilt að veita löggildingu til skjalaþýðingar á grundvelli erlendrar löggildingar, enda taki sú löggilding til íslensku.

Skrá yfir löggilta skjalaþýðendur og dómtúlka - Sjá hér

Dómtúlkar og skjalaþýðendur skulu tilkynna sýslumanni hvar starfsstöð þeirra er og breytingar á henni. Hlutaðeigandi sýslumaður skal halda skrá um þá sem hafa löggildingu samkvæmt lögum þessum.

Umsókn um að taka próf til þess að öðlast löggildingu sem skjalaþýðandi og dómtúlkur