Fara beint í efnið

Fjármál og skattar

Kyrrsetning eigna til tryggingar greiðslu

Teljir þú þig eiga lögmæta kröfu á greiðslu peninga frá öðrum aðila og hyggst hefja málaferli fyrir dómstólum vegna þess, getur þú farið fram á kyrrsetningu eigna viðkomandi þangað til úrskurðað er í málinu. Kyrrsetning tryggir að viðkomandi aðili geti ekki ráðstafað hluta af eða öllum eignum sínum fyrr en dómur hefur verið kveðinn.

Skilyrði fyrir kyrrsetningu eigna

  • Rökstuðningur þess að viðkomandi eigi lögmæta kröfu um pening frá öðrum aðila.

  • Rökstuðningur þess að hagsmunir séu í hættu meðan beðið er eftir dómi.

Kostnaður

Gjald fyrir kyrrsetningu er 1% af þeirri upphæð sem kyrrsetningar er krafist fyrir, að meðtöldum vöxtum og kostnaði. Kostnaður er þó aldrei minni en 8.000 krónur eða meiri en 25.000 krónur. 

Gjaldið er tekið fyrir hvern aðila sem krafist er kyrrsetningar hjá.

Gjaldið er ekki endurkræft þó kyrrsetningarbeiðnin sé afturkölluð eða ekki framkvæmd af öðrum ástæðum. 

Ekki er tekið gjald fyrir kyrrsetningar í eftirfarandi málum:

  • Mál til innheimtu vinnulauna.

  • Gjafsóknarmál (ekki lagt á þann sem fær gjafsóknina).

  • Mál vegna sekta og sakarkostnaðs í opinberum málum. 

Gjaldið skal greitt inn á bankareikning viðkomandi sýslumannsembættis.

Ferlið

Beiðni

Leggja þarf fram skriflega beiðni hjá sýslumanni í því umdæmi sem meintur skuldari á heimili, fyrirtæki eða aðrar eignir sem kyrrsetningin beinist að. Beiðnin er oftast gerð af lögfræðingi/lögmanni. Við afhendingu er gjaldið greitt. Í beiðninni kemur fram

  • hver krefst kyrrsetningar

  • gegn hverjum kyrrsetningin beinist

  • rökstuðningur fyrir kröfunni

  • rökstuðningur fyrir því að kyrrsetning sé nauðsynleg til að tryggja hagsmuni meðan beðið er eftir úrskurði dómstóla

Kyrrsetningarbeiðnir eru afgreiddar eins fljótt og hægt er, yfirleitt innan nokkurra daga. Sýslumaður samþykkir eða hafnar beiðninni. Ef sýslumaður hafnar beiðni vegna formsgalla ætti að vera hægt að senda inn aðra beiðni.

Trygging

Þegar beiðni er lögð fram þarft þú að greiða tryggingu til bráðabirgða inn á reikning sýslumanns. Það er trygging fyrir öllum málskostnaði og mögulega skaðabótum ef dómsmálið tapast. Sýslumaður ákveður endanlega fjárhæð tryggingar við vinnslu málsins. Vinnist málið fyrir dómstólum er tryggingin endurgreidd. 

Fundur/fyrirtaka hjá sýslumanni

Sýslumaður boðar báða aðila til fundar um málið. Á fundinum gefst báðum aðilum færi á að koma sínum málstað á framfæri. Nauðsynlegt er að mæta á fundinn eða senda einhvern með umboð til að tala sínu máli. 

Á fundinum þarf sá sem gerðin beinist að að upplýsa um hvaða eignir/bankareikninga hann á. Mælt er með að þú sér einnig búinn að kanna með eignir viðkomandi og ákveða hvaða eign þú vilt benda á ef viðkomandi mætir ekki til gerðarinnar eða upplýsir ekki um eignir sínar. 

Sýslumaður ákvarðar um kyrrsetninguna á staðnum. Kæra má synjun kyrrsetningarbeiðna til héraðsdóms.

Ef ljóst þykir að hagsmunir séu í brýnni hættu t.d. fjármunir á bankabók, getur sýslumaður farið beint í kyrrsetningu án þess að boða fyrst til fyrirtöku/fundar. 

Kyrrsetning og dómsmál

Þegar sýslumaður hefur ákvarðað um kyrrsetningu eigna þarft þú að höfða dómsmálið innan viku, annars fellur kyrrsetningin úr gildi.

Sýslumenn

Sýslu­menn

Tengt efni