Fara beint í efnið

Kvaðaarfur, arfur sem er bundinn ákveðnum skilyrðum

Sá sem lætur eftir sig arf getur almennt ekki gefið fyrirmæli um eða lagt kvaðir á það hvernig skylduerfingi hans megi ráðstafa arfinum. Skylduerfingjar eru maki eða niðjar.

Sérstök heimild er þó til þess að setja slík skilyrði í erfðaskrá ef erfinginn telst ófær um að annast fjármál sín eða talin er hætta á að hann muni fara ráðleysislega með arfinn.

Arf sem ekki er skylduarfur, má binda kvöðum í erfðaskrá og gilda sömu reglur um niðurfellingu þeirra kvaða, nema annað sé tekið fram í erfðaskránni.

Skilyrði

Skilyrðin geta til dæmis verið að

  • settur sé fjárhaldsmaður yfir arfinum

  • að erfingjanum verði greidd ákveðin upphæð af arfinum með vissu millibili

  • að arfinum megi aðeins ráðstafa til kaupa á fasteign, greiðslu á leigu og svo framvegis

Þessi skilyrði verða aðeins gild ef sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra samþykkir þau.
Það er skrifstofa embættisins á Siglufirði sem ákvarðar um staðfestingu eða niðurfellingu kvaða sem settar hafa verið á arf.

Arf sem ekki er skylduarfur, má binda kvöðum í erfðaskrá og gilda sömu reglur um niðurfellingu þeirra kvaða, nema annað sé tekið fram í erfðaskránni.

Niðurfelling kvaðar

Sýslumanni er heimilt að fella niður kvaðir á arfi að nokkru eða öllu leyti þegar erfingi hefur náð 21 árs aldri og getur sýnt fram á að skilyrði kvaðarinnar séu ekki lengur fyrir hendi. Viðkomandi erfingi þarf þá að hafa samband við sýslumanninn á Norðurlandi eystra á Siglufirði og leggja fram þau gögn sem til þarf.

Hægt er að kæra ákvörðun sýslumanns um staðfestingu eða niðurfellingu kvaða á arfi til dómsmálaráðuneytisins innan þriggja mánaða fá ákvörðuninni.

Ef sýslumaður fellir ekki niður kvaðir á arfinum, þá falla þær niður þegar erfinginn deyr.