Fara beint í efnið

Dómstólar og réttarfar

Sakavottorð til einstaklinga

Sækja sakavottorð - aðeins á íslensku

Á sakavottorðinu koma fram þeir dómar og sáttir í refsimálum sem einstaklingur hefur fengið. Sækja má sakavottorð stafrænt eða á pappír hjá sýslumanni og ber að greiða fyrir það 2.500 kr. 

Eingöngu þeir sem eru með rafræn skilríki á Íslandi eða íslenska kennitölu geta sent beiðni um útgáfu sakavottorðs rafrænt. Einstaklingur sem uppfyllir ekki þau skilyrði þarfa að mæta á skrifstofu sýslumanns og framvísa persónuskilríkjum.

Hvað kemur fram á sakavottorði?

  • Brot á almennum hegningarlögum

  • Brot á lögum um ávana- og fíkniefni

  • Athugið að sem stendur er rafræna sakavottorðið aðeins á íslensku.

Undantekningar

  • Fangelsisdómar eldri en 5 ára frá dómsuppkvaðningu eða frá því að dómþoli var látinn laus hafi hann afplánað refsingu

  • Aðrir dómar eldri en 3 ára

  • Ráðstafanir samkvæmt almennum hegningarlögum, til dæmis vistun á heilbrigðisstofnun eða meðferðarheimili, ef liðin eru 5 ár frá því ráðstöfun var felld niður

Aldurstakmörk

Allir einstaklingar 15 ára og eldri geta fengið útgefið sakavottorð.

Afgreiðslutími

Beiðnir eru afgreiddar jafnóðum og þær berast. Stafræn sakavottorð birtast í pósthólfi umsækjanda á island.is.

Sannreyna rafrænar undirritanir

Til að sannreyna réttmæti og uppruna rafrænna undirskrifta má til dæmis nota Acrobat Reader eða önnur forrit. Einnig má sjá hvort undirskriftir í skjalinu séu gildar þegar grænt merki birtist efst í skjalinu. Sjá nánar hér 

Lög um rafrænar undirskriftir 

Aðeins er hægt að sannreyna rafræna undirskrift með rafrænum hætti.

Sækja sakavottorð - aðeins á íslensku

Sýslumenn

Sýslu­menn