Fara beint í efnið

Dómstólar og réttarfar

Sakavottorð til einstaklinga

Sækja sakavottorð á íslensku

Á sakavottorðinu koma fram þeir dómar og sáttir í refsimálum sem einstaklingur hefur fengið. Sækja má sakavottorð stafrænt eða á pappír hjá sýslumanni og ber að greiða fyrir það 2.500 krónur. 

Eingöngu þeir sem eru með rafræn skilríki á Íslandi eða íslenska kennitölu geta sent beiðni um útgáfu sakavottorðs rafrænt. Einstaklingur sem uppfyllir ekki þau skilyrði þarf að mæta á skrifstofu sýslumanns og framvísa persónuskilríkjum.

Hvað kemur fram á sakavottorði?

  • Brot á almennum hegningarlögum.

  • Brot á lögum um ávana- og fíkniefni.

Undantekningar

  • Fangelsisdómar eldri en 5 ára frá dómsuppkvaðningu eða frá því að dómþoli var látinn laus hafi hann afplánað refsingu.

  • Aðrir dómar eldri en 3 ára.

  • Ráðstafanir samkvæmt almennum hegningarlögum, til dæmis vistun á heilbrigðisstofnun eða meðferðarheimili, ef liðin eru 5 ár frá því að ráðstöfun var felld niður.

Aldurstakmörk

Allir einstaklingar 15 ára og eldri geta fengið útgefið sakavottorð.

Afgreiðslutími

Beiðnir eru afgreiddar jafnóðum og þær berast. Stafræn sakavottorð birtast í pósthólfi umsækjanda á island.is.

Sækja sakavottorð á íslensku

Þjónustuaðili

Sýslu­menn