Fara beint í efnið

Málefni fatlaðs fólks

Menntun og atvinna fyrir fatlað fólk

Samkvæmt lögum á fatlað fólk rétt til náms með viðeigandi stuðningi á öllum stigum skólakerfisins. Það á líka rétt á starfsráðgjöf og aðstoð við að finna atvinnu við hæfi.

Menntun

Fötluð börn eiga rétt á leikskóladvöl og grunnskólakennslu í því sveitarfélagi sem þau eru skráð með lögheimili í. Nám á að fara fram með stuðningsþjónustu. Á höfuðborgarsvæðinu er rekinn sérskóli fyrir fatlaða nemendur á grunnskólaaldri.
Stofnanir á vef stjórnarráðsins

Fötluðum nemendum framhaldsskóla skal samkvæmt lögum standa til boða sérfræðiaðstoð. Í mörgum framhaldsskólum eru sérdeildir, starfsbrautir og annað námsframboð, sérstaklega ætlað fötluðum nemendum.
Stofnanir á vef stjórnarráðsins
Námsframboð fyrir fatlaða nemendur
Skólar á vef Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar

Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð, sinnir fjölbreyttu námskeiðahaldi fyrir fatlað fólk og veitir ráðgjöf um annað nám í samstarfi við Mími símenntun.
Fjölmennt
Mímir símenntun
Fræðsla, símenntun og námskeið á vef Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar

Háskóli Íslands býður upp á starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun við Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda. Innritað er annað hvert ár.
Starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun 

Fatlað fólk getur sótt sér margs konar þjálfun og menntun til að auka lífsgæði og almenna lífsleikni, má þar nefna hæfingu, starfsþjálfun, háskólamenntun, símenntun, endurmenntun og fjarnám.

Atvinna

Öryrkjabandalag Íslands ásamt hagsmunasamtökum og félögum og sveitarfélög veita ráðgjöf og upplýsingar vegna menntunar og atvinnu sem stendur fötluðu fólki til boða.

Atvinna með stuðningi frá Vinnumálastofnun er leið í atvinnumálum fyrir þá sem þurfa aðstoð við að fá vinnu á almennum vinnumarkaði.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir