Fara beint í efnið

Fjölskylda og velferð

Fyrirframgreiddur arfur

Einstaklingur sem á fjármuni eða eignir getur ráðstafað eignum sínum með greiðslu arfs fyrir andlát sitt. Um fyrirframgreiddan arf gilda sömu lög og reglur og þegar arfur er greiddur eftir andlát. 

Hverjum má fyrirframgreiða arf

  • Lögerfingjum sem eiga rétt til arfs samkvæmt lögum. 

  • Bréferfingjum sem eiga rétt til arfs samkvæmt erfðaskrá.


Kostnaður og skattur

Erfðafjárskattur er 10% af upphæðinni hvort sem er að ræða fyrirframgreiddan arf eða arf greiddan eftir andlát. 

Skattfrelsismörk gilda ekki um fyrirframgreiddan arf.

Sé um fasteign að ræða þarf að greiða erfðafjárskatt af fullu fasteignamati. Skuldir sem hvíla á eign koma ekki til frádráttar. Það á einnig við um aðrar skuldir eða kostnað sem telst ekki frádráttarbær við fyrirframgreiðslu arfs.

Ferli


Gögn

Fylla þarf út erfðafjárskýrslu. Sá sem fyrirframgreiðir arfinn þarf að skrifa undir hana ásamt öllum arfþegum. 


Gögnum er skilað inn til sýslumanns þar sem sá sem fyrirframgreiðir arfinn á lögheimili. 

Mælt er með því að láta símanúmer og netfang tengiliðs fylgja með. 

Möguleg fylgigögn:

  • Þegar fyrirframgreiddur arfur er í formi fasteignar þarf líka að fylla út skiptayfirlýsingu sem þinglýst er á eignina að yfirferð lokinni.

  • Þegar verið er að greiða bréferfingjum þarf erfðaskrá að fylgja með. 

Sýslumaður yfirfer skýrsluna. Hann getur hafnað erfðafjárskýrslu ef hún stenst ekki lög eða gögn vantar, til dæmis ef erfðaskrá fylgir ekki með þegar við á.

Greiðsla

Sýslumaður leiðbeinir greiðanda eða tengilið hans um greiðslu skattsins með millifærslu á reikning sýslumanns.

Upplýsingar um bankareikninga sýslumanns

Greiðandi eða tengiliður fær greiðslukvittun fyrir greiðslu skattsins ásamt erfðafjárskýrslu áritaðri af sýslumanni. 

Skatturinn fær afrit af erfðafjárskýrslu og því er arfurinn for-skráður á skattframtal greiðanda og erfingja.

Greiðandi getur nú greitt út arfinn til erfingja eins og fram kom í erfðafjárskýrslunni.

Kærufrestur

Kærufrestur er 30 dagar frá því að erfingjum er tilkynnt um ákvörðun erfðafjárskatts. 

Séu athugasemdir við álagningu erfðafjárskatts geta aðilar sent skriflega rökstudda kæru til yfirskattanefndar. Meðferð kærunnar fer þá eftir ákvæðum laga um yfirskattanefnd. 

Tengd lög og reglugerðir

Lög 14/2004 um erfðafjárskatt

Lög 30/1992 um yfirskattanefnd

Þjónustuaðili

Sýslu­menn