Fara beint í efnið

Akstur og bifreiðar

Endurnýjun ökuskírteina

Sækja um ökuskírteini

Umsókn endurnýjun ökuskírteinis við lok gildistíma má afhenda sýslumanni, óháð því hvar umsækjandi hefur búsetu.

Endurnýja má ökuskírteini að loknum gildistíma þess, fullnægi umsækjandi enn skilyrðum til að fá ökuskírteini útgefið. Sá sem sækir um endurnýjun ökuskírteinis, þegar liðin eru meira en tvö ár frá því að gildistími ökuskírteinisins rann út, skal gangast undir próf í aksturshæfni.

Í vissum tilfellum þarf að skila inn passamynd. Þurfi umsækjandi að nota gleraugu eða linsur við akstur eða eigi við annan heilsufarsvanda að stríða sem getur haft áhrif á akstur þarf að skila læknisvottorði frá heimilislækni. 

Kostnaður

Endurnýjun ökuskírteini kostar 8.000 krónur.

Skilyrði

  • Ökumaður hafi ekki verið sviptur ökuréttindum

  • Sé umsækjandi með eldri útgáfu af ökuskírteini þarf nýja passamynd

  • Við endurnýjun meiraprófs þarf ávallt að skila inn læknisvottorði

Umsóknarferli

Fylla þarf út umsókn um endurnýjun ökuskírteinis og skila á skrifstofu sýslumanns.

Endurnýjun meiraprófs án atvinnuréttinda

Hægt er að endurnýja meiraprófs án þess að sækja endurmenntunarnámskeið. Hafi umsækjandi ekki sótt endurmenntunarnámskeið, fær viðkomandi ekki tákntölu atvinnuréttinda í ökuskírteinið sitt en heldur meiraprófsréttindum sínum.

Endurnýjun meiraprófs með atvinnuréttindum

Sækja skal endurmenntunarnámskeið áður en sótt er um endurnýjun ökuskírteinis í D1- og D-flokk til farþegaflutninga í atvinnuskyni og fyrir C1- og C-flokk til vöruflutninga í atvinnuskyni.

Glatað ökuskírteini / Samrit

Ef ökuskírteini glatast, eða er svo illa farið að áritun, númer, stimpilmerki, ljósmynd og þess háttar, skal sækja um samrit skírteinisins ef ætlunin er að nota það áfram.

Skemmt ökuskírteini skal afhent sýslumanni. Hafi ökuskírteini glatast, skal umsækjandi undirrita yfirlýsingu um það. Finnist ökuskírteinið, skal það afhent sýslu­manni.

Sá sem hefur fasta búsetu hér á landi og hefur ökuskírteini, sem gefið er út í ríki sem er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu eða í Færeyjum, getur fengið útgefið samrit þegar ökuréttindi viðkomandi hafa fengist staðfest frá útgáfulandi.

Sækja um ökuskírteini

Þjónustuaðili

Sýslu­menn

Ábyrgðaraðili

Lögreglan