Fara beint í efnið

Fjölskylda og velferð

Breyting á forsjá

Beiðni um breytingu á forsjá

Forsjá er hægt að breyta með samningi hjá sýslumanni eða með dómi. Samningi eða beiðni um breytingu á forsjá skal leggja fram hjá sýslumanni í því umdæmi sem barnið hefur lögheimili. 

Fylgigögn

Með samningi eða beiðni um breytingu á forsjá skal leggja fram forsjárvottorð barns frá Þjóðskrá Íslands.

Samkomulag foreldra um breytingu forsjár

Séu foreldrar sammála um breytingu á forsjá geta þau lagt fram samning þar að lútandi ásamt fylgigögnum en foreldrar skulu undirrita slíkan samning í viðurvist sýslumanns eða fulltrúa hans.  

Telji sýslumaður samning foreldra um breytta forsjá samrýmast hagsmunum barnsins gefur hann út staðfestingu á samningi um breytta forsjá og tilkynnir Þjóðskrá Íslands um breytinguna.

Ágreiningur um breytingu á forsjá


Séu foreldrar ósammála um breytingu á forsjá barns getur annað foreldra lagt fram beiðni um breytingu á forsjá til sýslumanns. Náist ekki samkomulag um breytingu forsjár vísar sýslumaður málinu til sáttameðferðar sem er stýrt af sáttamanni. 

Reynist sáttameðferð árangurslaus er gefið út sáttavottorð en foreldri getur leitað til dómsstóla til að höfða forsjármál innan 6 mánaða frá útgáfu sáttavottorðsins. 

Ef samkomlag næst eða sáttameðferð ber árangur gefur sýslumaður út staðfestingu um breytta forsjá, ef hann telur telur hana samrýmast hagsmunum barnsins og tilkynnir um breytinguna til Þjóðskrár Íslands.

Beiðni um breytingu á forsjá

Þjónustuaðili

Sýslu­menn