Fara beint í efnið

Stafrænt Ísland

Tilkynning um slys

29. desember 2021

Þetta er önnur umsóknin sem gerð er í samstarfi við Sjúkratryggingar Íslands en áður var búið að setja í loftið umsókn um sjúkratryggingar. Í þessu tilfelli erum við að setja upp rafrænt ferli fyrir tilkynningu slysa til Sjúkratryggina Íslands.

sjukra-wide

Aðstæður slysa eru margar, slysaflokkarnir og undirflokkarnir margir og aðstæður slysa óteljandi. Þessi umsókn einfaldar notendum að tilkynna slys, finna réttan flokk og passar að allar upplýsingar komi fram, frá notanda, sem þarf til að tilkynningin standist skoðun.

Ekki er einungis nóg að upplýsingar frá tilkynnanda um slysið, aðstæður, stað og tíma, heldur þurfa alls konar gögn að fylgja með, mismörg eftir tegundum slysa en allt þarf þetta að skila sér. Þar má nefna læknisvottorð, dánarvottorð, áverkavottorð, samtal við bráðamóttöku og svo framvegis.

Lögð var áhersla á að hægt væri að skila inn tilkynningu um slys á sem auðveldastan hátt og sem fyrst. Því er það ekki bara sá aðili sem slasaðist sem getur skilað inn tilkynningu í gegnum umsóknakerfið, heldur einnig aðstandandi, eða vinnuveitandi, forsvarsvarsmaður íþróttafélags, björgunarsveitar, skólastjóri eða annar aðili sem við á. Til þess að gera tilkynnanda auðveldara fyrir að skila tilkynningunni inn sem fyrst, er ekki gerð krafa um að skila öllum fylgiskjölum strax, heldur á tilkynnandi kost á því að skila inn tilkynningunni fyrst og svo fylgiskjölunum seinna.

Þegar tilkynnandi hefur skilað inn tilkynningunni, getur hann séð stöðu tilkynningar og hvaða gögn eða skjöl vantar upp á til að klára tilkynninguna.

Þegar þriðji aðili á í hlut, þar má eins og áður nefna vinnuveitanda, skólastjórnendur, forsvarsfólk íþróttafélags eða björgunarsveita ásamt fleiri ábyrgðarhlutverkum, þar bæði sá slasaði eða einhver í forsvari fyrir hann, og þriðji aðili að samþykkja tilkynninguna til að hún sé gild. Á þessum tímapunkti kemur inn svokölluð yfirferðarstaða umsóknar. Það á við þegar hinn slasaði eða einhver í forsvari fyrir hann hefur tilkynnt slysið, að þá fær þriðji aðili tilkynningu um það og getur skráð sig inn í umsóknakerfið, skoðað tilkynninguna og samþykkt hana eða gert við hana athugasemd. Sama á við þegar þriðji aðili tilkynnir slys fyrir hönd þess slasaða að sá slasaði þarf þá að fara yfir tilkynninguna og samþykkja hana eða hafna.

Áskorun:

Stór áskorun hér var að fara í gegnum allar tegundir slysa, undirtegundir og flokka og leiðbeina notendum í rétta átt svo tilkynningar skili sér á réttan stað. Mikil og góð vinna var lögð í þessa greiningu með Sjúkratryggingum Íslands sem skilar sér í einföldu flæði sem leiðir notendur áfram á rétta braut.

Önnur stór áskorunefnt yfirferðarstaða umsóknar, þar sem auðkenna þarf þriðja aðila útfrá tilkynningu sem hefur rétt á að samþykkja umsókn eða gera við hana athugasemd. Þarna þurftið að bæta við virkni í umsóknakerfið sem ekki hafði verið notað áður en gagnast mjög vel í þessu tilfelli og passar að umsóknin í heild sinni skil sínu hlutverki á skiljanlegan hátt til notenda.

Ávinningur:

Í fyrsta lagi sparnaður á pappír og handavinnu. Rafræna ferlið er miklu skýrara fyrir notendum og leiðir þá áfram í rétta átt sem skilar sér í fleiri umsóknum þar sem öll gögn eru rétt og gild.

Tilkynning um slys

Þjónustueigandi / samstarfsaðili:

  • Sjúkratryggingar Íslands

  • Stafrænt Ísland

Þróunarteymi:

  • Sendiráðið

  • Prógramm