Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Breytingareglugerð

564/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr. 2001/95/EB.

1. gr.

Við 1. mgr. bætist nýr töluliður, svohljóðandi:

  1. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/496/EB frá 9. ágúst 2011.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 2. mgr. 9. gr. laga nr. 134/1995, um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, sbr. 3. gr. laga nr. 36/2003, um staðla og Staðlaráð Íslands, og öðlast gildi 1. júlí 2012.

Innanríkisráðuneytinu, 13. júní 2012.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.