Fara beint í efnið

Loftbrú - lægri flug­fargjöld fyrir íbúa lands­byggð­arinnar

Notendaskilmálar fyrir Loftbrú

1. Almennt.

1.1 Loftbrú, (hér eftir einnig nefnd „afslátturinn“), er fyrirkomulag greiðsluþátttöku íslenska ríkisins (hér eftir „ríkið eða „stjórnvöld“) í flugfargjöldum íbúa sem eiga lögheimili á landsbyggðinni og búa fjarri höfuðborgarsvæðinu.

1.2 Vegagerðin hefur umsjón með Loftbrú fyrir hönd ríkisins.

1.3 Um afslátt með Loftbrú gilda skilmálar þessir sem og gildandi skilmálar flugfélagsins á hverjum tíma, s.s. almennir flutningsskilmálar flugrekanda fyrir farþega og farangur, reglur um fargjöld og aðrir samningsskilmálar sem gilda um útgáfu farseðla.

1.4 Upplýsingar um þau flugfélög sem eru aðilar að Loftbrú er að finna á vef Vegagerðarinnar, www.loftbru.is

2. Almennt um Loftbrú.

2.1 Þeir sem geta fengið afslátt með Loftbrú eru íbúar sem eiga lögheimili á landsbyggðinni á þeim búsetusvæðum á Íslandi sem tilgreind eru í fylgiskjali 1 með skilmálum þessum (hér eftir nefndur „afsláttarþegi“).

2.2 Loftbrú veitir afslátt af flugfargjaldi fyrir tiltekinn fjölda flugferða á ári í áætlunarflug innanlands, frá búsetusvæði afsláttarþega til og/eða frá höfuðborgarsvæðinu. Upplýsingar um hlutfall afsláttarins og fjölda flugleggja sem afslátturinn tekur til er að finna á vef Loftbrúar, www.loftbru.is

2.3 Með flugferð í samningi þessum er átt við einn fluglegg, óháð tengiflugi. Dæmi um einn fluglegg er flug frá Akureyri til Reykjavíkur eða frá Grímsey til Reykjavíkur með tengiflugi um Akureyrarflugvöll. Allar nánari upplýsingar um flugleggi og fjölda þeirra sem falla undir Loftbrú er að finna á vef Loftbrúar, www.loftbru.is.

2.4 Loftbrú tekur ekki til flugferða sem farnar eru í viðskiptalegum tilgangi. Með flugferðum í viðskiptalegum tilgangi er átt við hvers kyns ferðir á vegum annarra en afsláttarþega, s.s. fyrirtækja, samtaka, eða opinberra aðila, óháð því hvort ferð sé einnig farin í einkaerindum.

3. Um notkun afsláttar og breytingar á fargjöldum.

3.1 Sótt er um afsláttinn áður en flug er bókað með því að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum á www.loftbru.island.is og sækja þar afsláttarkóða. Sækja þarf nýjan afsláttarkóða fyrir hverja bókun. Hver afsláttarkóði er virkur í 24 klst. eftir að hann er sóttur á www.loftbru.island.is og gildir fyrir eina bókun. Sé hann ekki notaður innan þess tíma þarf að sækja nýjan afsláttarkóða.

3.2 Börn (17 ára og yngri), sem uppfylla skilyrði fyrir afslætti og eiga rafræn skilríki geta sótt um afsláttinn á www.loftbru.island.is. Forsjáraðili getur einnig sótt um afsláttinn á www.loftbru.island.is.

3.3 Hver afsláttarkóði gildir einungis um flugfargjöld sem eru bókuð á útgáfuári afsláttarkóðans.

3.4 Afsláttarkóðinn er nýttur hjá viðkomandi flugfélagi við bókun flugfargjalds og veitir hann afslátt á flugferð með áætlunarflugi í samræmi við skilmála þessa og gildandi skilmála og skilyrði viðkomandi flugfélags.

3.5 Einungis er hægt að nýta afsláttarkóðann við bókun flugfargjalds með þeim bókunar- og greiðsluaðferðum sem flugfélagið heimilar við bókun. Ekki er hægt að nýta afslátt með Loftbrú eftir að greitt hefur verið fyrir ferð.

3.6 Afslátturinn reiknast við bókun af heildarflugfargjaldi fyrir viðkomandi flugferð gegn framvísun afsláttarkóða, þ.e. af flugfargjaldi ásamt bókunargjaldi, flugvallargjaldi og öðrum óundankræfum gjöldum, sem flugfélag kann að innheimta á viðkomandi flugleið. Afslátturinn tekur ekki til viðbótarþjónustu sem keypt er af flugfélagi, t.d. aukna farangursheimild, sætisval eða aðra valkvæða þjónustu

3.7 Ef flugmiða er breytt miðast afsláttur með Loftbrú ávallt við fjárhæð upphaflegs flugfargjalds. Við breytingu á flugmiða reiknast afslátturinn því ekki af breytingargjöldum og mismun á flugfargjöldum. Að öðru leyti gilda skilmálar viðkomandi flugfélags um flugmiðann.

3.8 Ef flug er afbókað eða ef flugferð er aflýst af flugfélagi endurnýjar viðkomandi flugfélag afsláttinn á viðkomandi farþega. Sækja þarf nýjan afsláttarkóða til að nýta afslátt við bókun á nýju flugi. Að öðru leyti gilda skilmálar viðkomandi flugfélags um flugmiðann og endurgreiðslu fargjaldsins.

3.9 Afslátturinn gildir ekki um sérfargjöld eða sérvörur, t.d. hópafargjöld, pakkatilboð eða inneignir.

3.10 Ekki er mögulegt að gera nafnabreytingu á flugmiðum þar sem afsláttur með Loftbrú er nýttur.

3.11 Upplýsingar um stöðu á notkun afsláttar má sjá við innskráningu á www.loftbru.island.is.

3.12 Veittur afsláttur af flugfargjaldi með Loftbrú er ekki skattskyldur hjá afsláttarþega.

4. Ábyrgð afsláttarþega.

4.1 Afsláttarþegi ber fulla ábyrgð á sínum afsláttarkóða og þeim aðgerðum sem framkvæmdar eru með honum.

4.2 Afsláttarþegi skal tryggja að óviðkomandi aðilar fái ekki aðgang að útgefnum afsláttarkóða honum til handa.

4.3 Ekki er heimilt er að nýta afslátt sem Loftbrú veitir fyrir aðra en þann sem úthlutað hefur verið afsláttarkóða samkvæmt skilmálum þessum.

5. Takmörkun ábyrgðar.

5.1 Vegagerðin ber ekki ábyrgð á notkun á útgefnum afsláttarkóðum.

5.2 Vegagerðin ber ekki ábyrgð á óþægindum, kostnaði eða öðru fjártjóni, hvort sem um ræðir beint eða óbeint tjón, sem rekja má til lokana, aðgangstruflana eða annarrar röskunar á Loftbrú.

5.3 Vegagerðin ber enga ábyrgð á tjóni sem rekja má til athafna eða athafnaleysis þriðja aðila eða ágalla á veitingu afsláttar með Loftbrú sem rekin er af þriðju aðilum.

5.4 Vegagerðin ber ekki ábyrgð á samningum um kaup á flugfargjöldum milli flugfélags og einstaklinga sem nýta sér afsláttinn. Útgefnir farseðlar eru háðir þeim takmörkunum sem kynntir eru í skilmálum þessum og þeim skilmálum sem kynntir eru við bókun farmiða hjá viðkomandi flugfélagi. Það er á ábyrgð afsláttarþega að kynna sér reglur um fargjöld.

5.5 Vegagerðin ber enga skaðabótaábyrgð á flugfarseðlum sem eru gefnir út á grundvelli þessa skilmála sem berast seint, týnast, skemmast eða eru sendir á rangan stað, vegna vanrækslu, annmarka eða ásetnings eða misbrests af hálfu kaupanda, flugfélags eða ferðaskrifstofu.

5.6 Villur sem tengjast kaupum á farseðlum með afsláttarkóða samkvæmt skilmálum þessum skulu tilkynntar flugfélaginu fyrir flug. Vegagerðin ber ekki ábyrgð á slíkum villum eða því tjóni sem af þeim kann að leiða.

5.7 Vegagerðin ber ekki ábyrgð á framboði og verðlagningu flugferða.

6. Önnur ákvæði.

6.1 Stjórnvöld ákveða einhliða þann afslátt sem Loftbrú veitir á hverjum tíma, fjölda flugferða sem Loftbrú veitir afslátt af og fyrirkomulag afsláttar. Stjórnvöld geta fellt úr gildi Loftbrú eða breytt hlutfalli afsláttar, fjölda afsláttarferða, afmörkun afsláttarsvæða og afsláttarþega að öðru leyti einhliða, hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að við það skapist bótaréttur handa afsláttarþegum. Slíkar breytingar taka strax gildi án nokkurs fyrirvara nema annað sé tekið fram.

6.2 Vegagerðin getur breytt skilmálum þessum einhliða og fyrirvaralaust, án tilkynningar. Slíkar breytingar taka strax gildi án fyrirvara nema annað sé tekið fram.

6.3 Vegagerðinni er heimilt að rjúfa aðgang að Loftbrú um stundarsakir, fyrirvaralaust og án tilkynningar ef þörf krefur, til dæmis vegna uppfærslu, breytinga á kerfum eða af öðrum ástæðum og án þess að við það skapist bótaréttur handa afsláttarþeganum eða flugfélagi.

6.4 Allar nánari upplýsingar um Loftbrú má finna á vef Loftbrúar, www.loftbru.is og www.loftbru.island.is

6.5 Ábendingum og fyrirspurnum um Loftbrú skal beint til Vegagerðarinnar á netfangið loftbru@vegagerdin.is eða í síma 1777.

6.6 Komi upp vandræði við notkun afsláttarkóða í bókunarkerfum flugfélaga skal fyrirspurnum um það beint að viðkomandi flugfélagi.

Skilmálar þessir taka gildi 9. september 2020.

Listi yfir póstnúmer sem falla undir Loftbrú

380 Reykhólahreppur 381 Reykhólahreppur 400 Ísafjörður 401 Ísafjörður 410 Hnífsdalur 415 Bolungarvík 416 Bolungarvík 420 Súðavík 421 Súðavík 425 Flateyri 426 Flateyri 430 Suðureyri 431 Suðureyri 450 Patreksfjörður 451 Patreksfjörður 460 Tálknafjörður 461 Tálknafjörður 465 Bíldudalur 466 Bíldudalur 470 Þingeyri 471 Þingeyri 510 Hólmavík 511 Hólmavík 512 Hólmavík 520 Drangsnes 522 Kjörvogur 523 Bær 524 Norðurfjörður 540 Blönduós 541 Blönduós 545 Skagaströnd 546 Skagaströnd 550 Sauðárkrókur 551 Sauðárkrókur 560 Varmahlíð 561 Varmahlíð 565 Hofsós 566 Hofsós 570 Fljót 580 Siglufjörður 581 Siglufjörður 600 Akureyri 601 Akureyri 603 Akureyri 604 Akureyri 605 Akureyri 606 Akureyri 607 Akureyri 610 Grenivík 611 Grímsey 616 Grenivík 620 Dalvík 621 Dalvík 625 Ólafsfjörður 626 Ólafsfjörður 630 Hrísey 640 Húsavík 641 Húsavík 645 Fosshóll 650 Laugar 660 Mývatn 670 Kópasker 671 Kópasker 675 Raufarhöfn 676 Raufarhöfn 680 Þórshöfn 681 Þórshöfn 685 Bakkafjörður 686 Bakkafjörður 690 Vopnafjörður 691 Vopnafjörður 700 Egilsstaðir 701 Egilsstaðir 710 Seyðisfjörður 711 Seyðisfjörður 715 Mjóifjörður 720 Borgarfjörður eystri 721 Borgarfjörður eystri 730 Reyðarfjörður 731 Reyðarfjörður 735 Eskifjörður 736 Eskifjörður 740 Neskaupstaður 741 Neskaupsstaður 750 Fáskrúðsfjörður 751 Fáskrúðsfjörður 755 Stöðvarfjörður 760 Breiðdalsvík 761 Breiðdalsvík 765 Djúpivogur 766 Djúpavogur 780 Höfn í Hornafirði 781 Höfn í Hornafirði 785 Öræfi 900 Vestmannaeyjar