Fara beint í efnið

Vegabréf, ferðalög og búseta erlendis

Utanferðir, hagnýtar upplýsingar

Ábendingar sem koma að gagni þegar ferðast er út fyrir landsteinana.

Ferðast með börn

Fari foreldrar sameiginlega með forsjá barns er öðru foreldrinu óheimilt að fara með barn úr landi án samþykkis hins. 

Sama á einnig við þegar barn ferðast eitt eða með öðrum en foreldrum.
Upplýsingar um utanlandsferðir barna undir 18 ára

Á vefsíðu Þjóðskrár Íslands er hægt að panta fæðingarvottorð barns sem sýnir hverjir eru foreldrar þess.

Einnig hægt að panta vottorð um það hverjir fara með forsjá barns.
Rafræn pöntun vottorða á vef Þjóðskrár Íslands 

Ökuréttindi

Íslenskt ökuskírteini gildir á Norðurlöndum og þeim löndum sem eru innan EES.

Í flestum öðrum löndum ber að framvísa sérstöku alþjóðlegu ökuskírteini, jafnframt eigin ökuskírteini.

Sótt er um alþjóðlegt ökuskírteini hjá sýslumönnum og hjá Félagi íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB). Skírteinið gildir í eitt ár frá útgáfu.

Ekki er öruggt að hafa gamla útgáfu ökuskírteinis á ferðalögum erlendis þar sem gildistími þess er ekki alltaf rétt skráður og ökuréttindi sem þar koma fram ekki í samræmi við gildandi staðla.

Um alþjóðlegt ökuskírteini á vef FÍB

Tollfríðindi

Ferðamönnum er heimilt að hafa ákveðið magn af verslunarvöru, áfengi, tóbaki og fleiru með sér inn í landið tollfrjálst.

Þeir sem hafa tollskyldan varning í fórum sínum eiga að framvísa honum í rauðu tollhliði við heimkomu.

Vissar takmarkanir eru á því hvaða vörur ferðamenn geta flutt með sér til landsins og í sumum tilvikum þarf að sækja um leyfi fyrir innflutningi.

Innflutningsbann er á ýmsum varningi svo sem ósoðnum matvælum, munntóbaki, ávana- og fíkniefnum og fleiru.

Upplýsingar um tollfrjálsan farangur á vef Tollstjóra

Endurgreiddur virðisaukaskattur

Ferðamenn geta fengið endurgreiddan hluta virðisaukaskatts af varningi sem keyptur er erlendis.

Framvísa þarf kvittunum og öðrum tilskildum gögnum á brottfararflugvelli til að fá virðisaukaskatt endurgreiddan.

Nákvæmt fyrirkomulag endurgreiðslu er misjafnt eftir löndum og flugvöllum og ráðlegt að kynna sér það.

Um afgreiðslu virðisaukaskatts í Leifsstöð

Fatlaðir og hreyfihamlaðir flugfarþegar

Fatlaðir og hreyfihamlaðir sem ferðast með flugi eiga vissan rétt á endurgjaldslausri aðstoð við að komast ferða sinna um flughafnir og á sérstökum aðbúnaði á flugi.

Þetta gildir um flug innan landa Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins.

Óskir um slíka þjónustu verða að koma fram þegar flugfar er pantað eða innan annarra tímamarka sem sett eru.

Nánari upplýsingar er að fá hjá flugrekendum, ferðaskrifstofum og á flugvöllum.

Upplýsingar fyrir fatlaða flugfarþega á vef Samgöngustofu

Vert að skoða

Lög og reglugerðir