Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Stofnun fyrirtækis – almennar upplýsingar

Hér á landi er tiltölulega einfalt að stofna fyrirtæki. Mikilvægt er að rekstarform henti starfseminni. Meðal þeirra eru einstaklingsfyrirtæki, hlutafélög og samvinnufélög.

Fyrirtæki stofnað

Stofnun fyrirtækis fylgir ábyrgð og áhætta. Meðal rekstrarforma eru:

  1. Einstaklingsfyrirtæki/firma

  2. Hlutafélög/opinber hlutafélög/einkahlutafélög

  3. Samvinnufélög

  4. Sameignarfélög

  5. Sjálfseignarstofnanir

Sérstök leyfi eða réttindi þarf til að stofna fyrirtæki, en þau eru nauðsynleg viðurkenning yfirvalda.

Starfsleyfi geta gengið undir ýmsum nöfnum til dæmis eftirlit, sveins- eða meistarapróf og löggilding. Upplýsingar og umsóknir um starfsleyfi er að finna á vefjum viðkomandi ráðuneyta, stofnana og sveitarfélaga.
Stjórnarráð Íslands
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga

Um ýmsan rekstur þarf að leita umsagnar Vinnueftirlitsins.
Vinnueftirlitið

Skattareglur reksturs geta verið mismunandi, sem og reglur meðal annars um bókhald og reikningsskil, ábyrgð eiganda, ákvarðanatöku og stofnkostnað.
Að hefja rekstur á vef rsk.is

Þeim sem hefja atvinnurekstur er skylt að tilkynna sig hjá skattayfirvöldum.
Þjónusta fyrirtækja- og hlutafélagaskrár, rsk.is

Skylt er að greiða ýmsan skatt og gjöld af greiddum eða reiknuðum launum.

Þegar lögpersóna, það er, félag eða fyrirtæki verður gjaldþrota tekur þrotabú skuldarans við öllum fjárhagslegum réttindum og skyldum.
Um gjaldþrotaskipti á vef rsk.is

Launagreiðandi, atvinnurekandi

Atvinnurekandi/launagreiðandi stundar sjálfstæða atvinnustarfsemi. Hún er í skattalegum skilningi starfsemi sem felur í sér fjárhagslega áhættu og ábyrgð, óháð öðrum og rekin í atvinnuskyni.

Við ráðningu starfsfólks tekur atvinnurekandi/launagreiðandi á sig ýmsar skuldbindingar sem snúa meðal annars að stéttarfélögum, lífeyrissjóðum og hinu opinbera.

Ráðningarsamningur er oftast byggður á kjarasamningi. Þar er kveðið á um lágmarkskjör og ýmis réttindamál, svo sem laun, vinnutíma og orlof.

Atvinnurekandi/launagreiðandi þarf að standa skil á launatengdum sköttum og gjöldum og ber honum að tilkynna sig til skattayfirvalda. Hann á einnig að standa skil á ýmsum öðrum rekstrartengdum sköttum og gjöldum.
Skattar og gjöld vegna reksturs og félaga, rsk.is

Skylt er að færa bókhald, hvert sem formið á rekstrinum er.
Bókhald og tekjuskráning, rsk.is

Atvinnurekanda er skylt samkvæmt lögum að sjá til þess að allur aðbúnaður, heilbrigði og öryggi á vinnustað sé í lagi og á hann að stuðla að því í samstarfi við starfsmenn.

Tvær stofnanir hafa eftirlit með vinnustöðum hér á landi:

Landinu er skipt upp í heilbrigðiseftirlitssvæði undir eftirliti sveitarfélaga á hverjum stað. Yfirumsjón með eftirlitinu hefur Umhverfisstofnun.
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga

Vinnuveitanda er skylt að taka saman skýrslur um vinnuslys sem starfsmenn verða fyrir og afhenda Vinnueftirliti ríkisins.
Um vinnuslys á vef Vinnueftirlits
Um vinnuvernd á vef Vinnueftirlits

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Þjónustuaðili

Skatt­urinn