Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Um einkahlutafélög, hlutafélög og opinber hlutafélög

Einkahlutafélag/hlutafélag/opinbert hlutafélag

Í hlutafélagi ber enginn félagsmanna persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum heldur er fjárhagsleg ábyrgð þeirra takmörkuð við það hlutafé sem þeir leggja fram.

Hlutafélagaformið hentar fyrst og fremst stærri og viðameiri rekstri sem ætlað er að skrá í kauphöll. Félagaréttur á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis

Í einkahlutafélagi er ekkert hámark á hlutafé eða fjölda hluthafa og hentar því félagsformið jafnt stærri sem minni fyrirtækjum. Enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. Stofna rekstur, rsk.is

Opinbert hlutafélag er að öllu leyti í eigu hins opinbera, beint eða óbeint. Hluthafar eru einn eða fleiri.

Útibú erlendra félaga á Íslandi þarf að skrá í fyrirtækjaskrá. Útibú erlendra félaga á Íslandi, rsk.is

Hlutafélög, einkahlutafélög og opinber hlutafélög eru bókhaldsskyld og ber að halda tvíhliða bókhald. Bókhald og tekjuskráning, rsk.is

Einkahlutafélag, hlutafélag og opinbert hlutafélag verður að skrá innan ákveðins tíma hjá hlutafélagaskrá. Óskráð félag getur hvorki öðlast réttindi né tekið á sig skyldur.

Fyrirtæki sem greiðir laun þarf að skrá á launagreiðendaskrá staðgreiðslu hjá ríkisskattstjóra eða skattstjóra viðkomandi umdæmis. Skattyfirvöld á landinu

Forsvarsmönnum einkahlutafélags ber að reikna endurgjald, samanber viðmiðunarreglur um reiknað endurgjald. Staðgreiðsla og reiknað endurgjald, rsk.is

Við stofnun og skráningu einkahlutafélags eins aðila, einkahlutafélags fleiri en eins aðila, hlutafélags og opinbers hlutafélags þarf að skila inn stofnskrá/stofnsamningi, samþykktum og stofngerð/stofnfundargerð til ríkisskattstjóra.
Um skráningu einkahlutafélaga á vef rsk.is
Um skráningu hlutafélaga á vef rsk.is

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Þjónustuaðili

Skatt­urinn