Fara beint í efnið

Fjölskylda og velferð

Kjörfjölskyldur með ættleidd börn, almennar upplýsingar

Kjörfjölskyldur eru fjölskyldur þar sem barn eða börn hafa verið ættleidd.

Kjörfjölskyldur

Almenna reglan er að hjón sem hafa verið í samfelldri sambúð í þrjú ár eða par sem hefur verið í óvígðri sambúð í minnsta kosti fimm ár geta ættleitt barn.

Sé kjörbarn yngra en 8 ára við ættleiðingu öðlast kjörforeldrar rétt á fæðingar- og foreldraorlofi þegar barnið kemur inn á heimilið

Kjörforeldrum ber að segja kjörbörnum sínum frá ættleiðingu þegar þau hafa þroska til og að jafnaði ekki síðar en við 6 ára aldur barns.

Við 18 ára aldur hefur kjörbarnið rétt á að fá allar þær upplýsingar sem tiltækar eru um hverjir séu kynforeldrar þess eða fyrri kjörforeldrar. Upplýsingarnar fást hjá dómsmálaráðuneyti.

Kjörforeldrar eiga rétt á að fá stuðning hjá viðkomandi barnaverndarnefnd áður en þeir upplýsa kjörbarn sitt um ættleiðingu.

Við ættleiðingu öðlast kjörbarn sömu réttarstöðu gagnvart kjörforeldrum, ættmennum þeirra og þeim sem eru í kjörsifjum við þá eins og væri það eigið barn kjörforeldra, nema lög mæli annan veg.

Frá sama tíma falla niður lagatengsl barnsins við kynforeldra þess, önnur ættmenni og þá sem eru í kjörsifjum við þá, nema lög kveði á um annað.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir