Fara beint í efnið

Málefni:

Fyrirtæki
Styrkir

Viðspyrnustyrkur

Umsóknir um viðspyrnustyrki

Fyrir hverja?

Styrkirnir eru ætlaðir rekstraraðilum sem orðið hafa fyrir tekjufalli vegna kórónuveirufaraldursins. Styrkirnir verða greiddir út mánaðarlega fyrir einn mánuð í senn og hafa gildistíma frá nóvember 2020 til maí 2021.

Hvaða skilyrði eru sett?

Lög um styrkina hafa verið samþykkt á Alþingi. Þar kemur fram að rekstraraðilar sem hafa vegna heimsfaraldursins orðið fyrir a.m.k. 60% tekjufalli í almanaksmánuði á tímabilinu frá 1. nóvember 2020 til og með 31. maí 2021, samanborið við sama almanaksmánuð árið 2019, geta fengið styrk.

Tvö viðmið eru sett fram í lögunum:

  • 60–80% tekjufall: 400 þúsund króna hámarksstyrkur fyrir hvert stöðugildi, að hámarki 2 milljónir króna.

  • 80–100% tekjufall: 500 þúsund króna hámarksstyrkur fyrir hvert stöðugildi, að hámarki 2,5 milljónir króna.

    • Heimilt er að miða við fjölda stöðugilda við fjölda þeirra í sama mánuði 2019.

Önnur helstu skilyrði laganna:

  • Tekjufallið má rekja til heimsfaraldursins eða ráðstafana stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hans.

  • Tekjur í þeim mánuði sem sótt er um séu a.m.k. 60% lægri en í sama almanaksmánuði 2019. Hafi rekstraraðili hafið starfsemi eftir upphaf sama almanaksmánaðar skal miða við meðaltekjur á jafnmörgum dögum og eru í þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar frá því hann hóf starfsemi til loka október 2020.

  • Tekjur frá 1. janúar 2020 til loka október 2020 hafi verið a.m.k. 500.000 kr.

  • Rekstraraðili sé ekki í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattsektir komnar á eindaga fyrir lok árs 2019.

  • Rekstraraðili skal hafa staðið skil á ársreikningum og upplýst um raunverulega eigendur.

  • Rekstur hefur ekki verið tekinn til slita eða til gjaldþrotaskipta.

Fjárhæð viðspyrnustyrks skal vera að hámarki 90% af rekstrarkostnaði, þó aldrei hærri en sem nemur tekjufallinu á viðkomandi tímabili.

Upplýsingar vegna ríkisaðstoðar

Viðspyrnustyrkir fela í sér ríkisaðstoð. Hámarksstuðningur er 120 m.kr. að meðtöldum lokunarstyrkjum fyrir lokunartímabil eftir 17. september 2020, tekjufallsstyrkjum og ferðagjöf. Sé um fyrirtæki í erfiðleikum að ræða takmarkast heildarfjárhæð til viðkomandi rekstraraðila við 25 millj.kr. í samræmi við reglur um minniháttaraðstoð.

Hvar er sótt um?

Skatturinn mun sjá um framkvæmd viðspyrnustyrkja. 

Athugið að umsóknir um viðspyrnustyrk þurfa að berast eigi síðar en 30. júní 2021.

Aðgerðir fyrir

Ekkert fannst með völdum málefnum og/eða leitarstreng