Fara beint í efnið

Launþegi, réttindi og lífeyrir

Ýmiss kostnaður rannsókna og meðferða

Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í ýmsum kostnaði sjúkratryggðra vegna rannsókna eða meðferða í heilbrigðiskerfinu, að uppfylltum vissum skilyrðum.

Lyfjakostnaður

Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í lyfjakostnaði sjúkratryggðra einstaklinga. Greiðsluskiptingin er misjöfn eftir sjúkdómi og aldri sjúklings.

Örorku- og ellilífeyrisþegar og börn með umönnunarmat greiða lægra gjald fyrir lyf en almennt gerist.

Læknir getur sótt um lyfjaskírteini fyrir sjúkling að uppfylltum vissum skilyrðum. Lyfjaskírteini auka greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga í kostnaði umfram almennu regluna.

Ferðakostnaður

Sjúkratryggingar taka undir vissum kringumstæðum þátt í kostnaði vegna nauðsynlegra ferða sjúklings til meðferðar/aðgerðar. Sækja þarf um greiðsluþátttöku fyrir ferð nema um bráðatilvik sé að ræða.

Sjúkratryggingar taka þátt í dvalarkostnaði foreldris vegna sjúkrahúsinnlagnar barns.

Sjúkra-, iðju- og talþjálfun

Sjúkratryggingar taka þátt í sjúkra-, iðju- og talþjálfun sjúkratryggðra eftir ákveðnum reglum. Þjálfunarbeiðni frá lækni þarf að liggja fyrir.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Þjónustuaðili

Trygg­inga­stofnun