Fara beint í efnið

Menntun

Uppbygging skólakerfisins

Allir eiga jafna möguleika á að afla sér menntunar, óháð kyni, búsetu, fötlun, fjárhagsstöðu, trúarbrögðum, og menningar- eða félagslegum bakgrunni.

Mennt er máttur

Íslenska menntakerfið er samsett úr eftirtöldum skólastigum, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla.

Hvert skólastig starfar sjálfstætt en samvinna er á milli skólastiga.

Leikskóli er ætlaður börnum að 6 ára aldri. Síðan hefst skyldunám í grunnskóla til 16 ára aldurs.

Allir sem lokið hafa grunnskólaprófi, eða eru orðnir 16 ára, geta hafið nám í framhaldsskóla.

Framhaldsskólar hafa þó leyfi til að setja inntökuskilyrði fyrir skólavist eða setu á vissum brautum.

Þeir sem ætla að hefja háskólanám, eiga að hafa lokið stúdentsprófi, öðru sambærilegu námi eða búa yfir jafngildum þroska og þekkingu að mati viðkomandi háskóla.

Símenntun – fullorðinsfræðsla. Æ algengara er að fólk sæki sér frekari menntun og þjálfun eftir að skólagöngu líkur. Boðið er upp á fjölbreytt námskeið á öllum sviðum í skólum á framhalds- og háskólastigum sem og í mörgum starfsgreinum.

Uppbygging skólakerfisins

Alþingi og mennta- og menningarmálaráðuneyti bera stjórnmálalega og lagalega ábyrgð á menntakerfinu og ákvarða stjórnsýslulega umgjörð og meginmarkmið. Sveitarfélög sjá um rekstur leikskóla og grunnskóla á hverjum stað.

Skrifstofa menntamála hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti fjallar um menntakerfið í heild. Hún undirbýr mótun menntastefnu, hefur umsjón með framkvæmd og annast stjórnsýslu á sviði menntamála.

Skrifstofa menntamála fer með málefni leik-, grunn-, framhalds- og háskólastigs auk símenntunar og námstyrkja og hefur frumkvæði í þróun nýjunga, meðal annars í fjarkennslu og útgáfu námsgagna.

Skrifstofa menntamála ber ábyrgð á aðalnámskrárgerð fyrir leikskóla-, grunnskóla- og framhaldsskólastig og tónlistarnám á öllum stigum. Aðalnámskráin er hugmyndafræðilegur grundvöllur og stefnumótandi leiðarvísir fyrir skólastigin.

Skólar á öllum stigum menntunar fara eftir skólastefnu sem ákveðin er af sveitarfélögum og mennta- og menningarmálaráðuneyti. Hún er almennur leiðarvísir um skólastarfið og þær áherslur sem samfélagið vill leggja í uppeldi og menntun.

Skólanámskrá og starfsáætlun er unnin í hverjum skóla fyrir sig út frá aðalnámskrá. Skólanámskrá er leiðarvísir fyrir nemendur, kennara, aðra starfsmenn skóla og foreldra. Nánari upplýsingar um skólanámskrár fást á vefjum skóla.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir