Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Umsókn um breytingu á skipulagsskrá fyrir sjóð eða sjálfseignarstofnun

Hægt er að óska eftir því við sýslumann að staðfestri skipulagsskrá fyrir sjóð eða sjálfseignarstofnun verði breytt og er sýslumanni heimilt að breyta staðfestri skipulagsskrá ef lagaskilyrði til þess teljast uppfyllt.  

Stjórn, stofnendur, aðilar sem kveðið er á um í skipulagsskrá eða aðrir sem eiga hagsmuna að gæta af tilvist og starfsemi sjálfseignarstofnunar geta óskað eftir því við sýslumann að skipulagsskrá verði breytt.  Sýslumaður og Ríkisendurskoðun geta einnig átt frumkvæði að því.

Ferli

Stjórn skal bera upp breytingartillögu að skipulagsskrá á stjórnarfundi en samþykki stjórnar skal vera í samræmi við gildandi ákvæði skipulagsskrár. 

Senda skal rökstudda tillögu að breytingu á skipulagsskrá til sýslumanns.  Afrit af fundargerð stjórnar þar sem tillagan var borin upp og samþykkt skal fylgja tillögunni. 

Sýslumaður yfirfer framkomna beiðni.  Ríkisendurskoðun er veitt færi á að láta í ljós umsögn sína vegna hennar. 

Umsögn Ríkisendurskoðunar er yfirfarin hjá sýslumanni.  Stjórn sjálfseignarstofnunar er veitt færi á að koma með athugasemdir við umsögn Ríkisendurskoðunar eða ábendingar sýslumanns ef þörf er talin á.

Sýslumaður tekur ákvörðun um hvort fallist er á beiðni um breytingu skipulagsskrár. 

  • Ef fallist er á beiðni um breytingu er breytingin auglýst í Stjórnartíðindum þegar greiðsla fyrir auglýsinguna berst.

  • Ef beiðni um breytingu á skipulagsskrá er hafnað er beiðanda tilkynnt um það.  Höfnun sýslumanns á breytingu á skipulagsskrá má kæra til dómsmálaráðuneytisins. 

Tengd lög og reglugerðir

Lög nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá

Reglugerð nr. 140/2008 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá

Reglugerð nr. 1125/2006 um framkvæmd laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá