Fara beint í efnið

Stefnubirtingar erlendis

Lögaðilar eða einstaklingar sem þurfa að leita réttar síns gangvart aðilum sem eru búsettir erlendis geta fengið aðstoð við að birta viðkomandi nauðsynleg gögn. 

Sýslumaðurinn á Suðurnesjum sér um stefnubirtingar í Norðurlöndunum og þeim löndum sem eru aðilar að Haag-samningnum. Utanríkisráðuneytið hefur milligöngu um stefnubirtingar í þeim löndum sem eru ekki aðilar að samningnum.

Þetta á eingöngu við í einka- og verslunarmálum, dómsmálaráðuneytið sér um birtingar í sakamálum.

Listi yfir aðildarríki Haag-samningsins

Dæmi um stefnubirtingar

Oft er um að ræða birtingu greiðsluáskorana vegna innheimtu skulda, til dæmis vegna:

  • meðlagsgreiðsla

  • námslána

  • yfirdráttar

Eða boðun í fjárnám.

Samningurinn tekur líka til öflunar sönnunargagna vegna dómsmála. Þannig er til dæmis hægt að: 

  • óska eftir blóðrannsókn vegna feðrunar barns 

  • óska eftir skattframtölum og launaseðlum til að ákvarða í meðlagmálum

Umsókn um stefnubirtingu

Til að hægt sé að birta stefnu eða önnur gögn fyrir einstaklingi búsettum erlendis, þurfa að liggja fyrir upplýsingar um heimilisfang viðkomandi og fæðingardag hans eða kennitölu. 

Í umsókn um stefnubirtingu þarf að koma fram á grundvelli hvaða samnings eigi að birta gögnin, það er hvort landið það sem viðkomandi er búsettur i sé aðili að Haag-samningnum eða Norðurlandasamningnum.

Umsókn á grundvelli Haag-samningsins

Umsókn um birtingu gagna í löndum sem eru aðilar að Haag-samningnum

Dæmi um útfyllt umsóknareyðublað

Umsókn á grundvelli Norðurlandasamningsins

Ef birta á gögn fyrir einstaklingi sem er búsettur í einhverju hinna Norðurlandanna eða fyrirtæki sem er skrásett þar, þarf ekki að fylla út sérstakt umsóknareyðublað en umsóknin þarf að vera á ákveðnu formi:

Fyrirmynd að beiðni um birtingu innan Norðurlandanna

Ferli umsóknarinnar 

Umsóknin er send í bréfpósti til sýslumannsins á Suðurnesjum. Öll gögn þurfa að vera í tvíriti, það er frumgögn og ljósrit og er umsóknin send til baka ef hún er ófullnægjandi.

Kostnaður

Staðfesting á greiðslu fyrir stefnubirtinguna þarf að fylgja umsókninni ef við á. Sýslumaður tekur enga þóknun fyrir stefnubirtingar erlendis, en landið sem hinn stefndi býr í getur tekið greiðslu fyrir að birta stefnuna. Upplýsingar um þær upphæðir sem þarf að greiða fyrir birtingu í viðkomandi landi má finna undir skilmálum landsins í lista yfir aðildarríkin.

Birtingarvottorð

Þegar gögnin hafa verið birt hinum stefnda, fær umsækjandinn sent svokallað birtingarvottorð með upplýsingum um það hvaða gögn voru birt. Birtingarferlið getur tekið nokkuð langan tíma, allt frá þremur mánuðum og upp í ár, eftir því í hvaða landi hinn stefndi býr. 

Umsjón með stefnubirtingum erlendis hefur Inga Lóa Steinarsdóttir hjá embætti sýslumanns á Suðurnesjum. 

netfang: ingaloa@syslumenn.is, sími: 458-2233


Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Sýslu­mað­urinn á Suður­nesjum