Fara beint í efnið

Flytja lík á milli grafreita

Ef flytja þarf lík úr einum grafreit í annan þarf að fá sérstakt leyfi. Óskað er eftir flutning á líki hjá kirkjugarðsstjórn sem sendir erindið áfram til sýslumanns sem veitir leyfið.    

Það getur tekið nokkurn tíma að afgreiða umsóknir. Því þarf að sækja tímanlega um ef stendur til að framkvæmdin eigi sér stað á ákveðnum degi.

Hverjir geta sótt um?

Ákveðnar reglur gilda um hverjir geta sótt um að lík verði flutt. Þeir sem geta sótt um þurfa að hafa tengsl við hinn látna og geta verið:

 • Maki

 • Sambúðarmaki

 • Börn eða aðrar niðjar

 • Foreldrar

 • Systkini

Umsóknarferlið

Fyrst þarf að óska eftir því við kirkjugarðsstjórn að lík verði flutt milli grafreita. Einnig er hægt að óska eftir leyfinu hjá sýslumanninum á Norðurlandi eystra án þess að fara í gegnum kirkjugarðsstjórn áður  en þá óskar embættið eftir umsögn kirkjugarðsstjórnar.

Ef farin er sú leið að senda beint til sýslumanns skal senda erindið bréflega til:

Sýslumannsins á Norðurlandi eystra
Gránugötu 6
580 Siglufirði

Með umsókninni þurfa eftirfarandi upplýsingar að koma fram:

 • Dánardagur hins látna

 • Aldur á dánardegi

 • Hvenær viðkomandi var grafinn

 • Dánarmein (ef það er vitað)

 • Ástæða fyrir flutningi

 • Nýr greftrunarstaður 

Sýslumaður leitar umsagnar hjá biskupi og yfirlækni á heilsugæslu í viðkomandi umdæmi. Ef öll skilyrði og gögn eru uppfyllt gefur sýslumaður leyfið út og þá getur flutningur á líkinu farið fram. Fari svo að sýslumaður veiti ekki leyfið er hægt að senda kæru til dómsmálaráðuneytisins.