Fara beint í efnið

CE-merkið, forsenda löglegar markaðssetningar

Vörur má aðeins setja á markað hér á landi ef hönnun þeirra, gerð og frágangur stofnar ekki öryggi manna, húsdýra eða eigna í hættu.

CE-merking

Kveðið er á um CE-merkingu ýmissa vöruflokka og er hún forsenda löglegrar markaðssetningar vöru sem fellur undir slíkar tilskipanir.

CE-merkingin er ekki gæðastimpill!

CE-merkingin er yfirlýsing ábyrgðaraðila um að viðkomandi vara uppfylli grunnkröfur þeirra Evróputilskipana sem um viðkomandi vöru kunna að gilda. CE-merkingin er ekki gæðastimpill, til dæmis segir merkingin ekki neitt um endingartíma vöru.

Merkingar leikfanga

Leikföng sem kunna að vera hættuleg börnum yngri en þriggja ára skulu vera með:

  • viðvörun þar að lútandi,

  • ábendingu um hættuna sem viðvörunin lýtur sérstaklega að og

  • upplýsingar um hvernig skal bregðast við þeirri hættu.

Merkingin skal vera myndræn eða í textaformi, til dæmis: „Viðvörun! Hæfir ekki börnum yngri en 3ja ára!“ Allar varúðarmerkingar eiga að vera á íslensku.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Þjónustuaðili

Neyt­enda­stofa