Fara beint í efnið

Húsnæðismál

Byggja og breyta

Sækja verður um byggingarleyfi þegar reisa á hús, endurbyggja, byggja við eða breyta. Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en leyfi liggur fyrir.

Byggingarleyfi

Umsóknareyðublöð fyrir byggingarleyfi er að fá hjá byggingarfulltrúa viðkomandi sveitarfélags. Þau má líka víða nálgast á vefjum sveitarfélaganna.

Sveitarstjórnir veita byggingarleyfi að fengnu áliti byggingarnefnda og -fulltrúa sem hafa eftirlit með að öllum ákvæðum sé fylgt við byggingaframkvæmdir.

Dæmi um framkvæmdir sem verður að sækja um leyfi fyrir eru:

  • Breytingar á notkun húsa.

  • Sólpallar, heitir pottar og móttökudiskar.

  • Girðingar yfir vissri hæð og steyptir skjólveggir.

Ef fyrirhugaðar breytingar á notkun húsnæðis eða stækkun þess stangast á við gildandi deiliskipulag þarf skipulagsnefnd sveitarfélags að fjalla um umsóknina og getur það lengt afgreiðslu hennar umtalsvert.

Fyrir byggingarleyfi þarf að greiða byggingarleyfisgjald. Ýmis önnur gjöld eru lögð á vegna byggingaframkvæmda, svo sem gatnagerðargjöld og gjöld fyrir úttektir og vottorð.

Sé ágreiningur um afgreiðslu byggingarleyfisumsókna má skjóta málinu til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

Annað

Lóðum til nýbygginga er úthlutað af sveitarfélögum sem hvert um sig setja sér reglur um lóðaveitingar.

Sækja verður um brunabótamat í síðasta lagi fjórum vikum eftir að nýtt húsnæði er tekið í notkun. Fyrsta mat er gjaldfrítt.

Hægt er að sækja um styrki vegna endurbóta og viðhalds húsa með varðveislugildi. Þeir eru veittir af Húsfriðunarsjóði, fjárlaganefnd og sumum sveitarfélögum.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir