Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Verklegt próf og réttindi á vinnuvél

Allir sem ætla sér að stjórna vinnuvél á Íslandi verða að hafa tilskilinn réttindi á viðkomandi vinnuvél. Réttindin er hægt að öðlast með eftirfarandi hætti:

  • Vinnueftirlitið heldur frumnámskeið sem lýkur með bóklegu prófi og veitir rétt til að hefja verklega þjálfun undir umsjón kennara.

  • Sá sem annast verklega þjálfun á vinnustað verður að hafa kennsluréttindi á vinnuvél. Til að auðvelda verklega þjálfun hefur Vinnueftirlitið gefið út gátlista fyrir verklega þjálfun á vinnuvél.

  • Að lokinni verklegri þjálfun á vinnustað fer fram verklegt próf. Hafa þarf samband við Vinnueftirlitið og panta prófdómara.

  • Að loknu verklegu prófi er sótt um vinnuvélaskírteini sem veitir rétt til að stjórna tilgreindri vinnuvél. Með umsókn um vinnuvélaskírteini þarf að fylgja afrit af ökuskírteini.

  • Þegar sótt er um kranaréttindi, fyrir flokka A, B, D og P, þarf viðkomandi að framvísa læknisvottorði.

Erlendir starfsmenn

Ef erlendur starfsmaður hefur vinnuvélaréttindi frá öðru aðildarríki EES og honum er ætlað að stjórna vinnuvél á Íslandi verður hann að fá réttindi sín viðurkennd á Íslandi. Vinnuvélaréttindi fást viðurkennd með því að leggja inn umsókn þess efnis til Vinnueftirlitsins.

Flokkun vinnuvélaréttinda

Vinnuvélaréttindi eru flokkuð á eftirfarandi hátt:

Fyrri bókstafur í númeri vinnuvélaflokks kallast yfirflokkur og er einnig tenging við réttindaskírteini vinnuvélastjóra. Þannig getur handhafi skírteinis séð á skráningarnúmeri vinnuvélar hvort hann hafi réttindi á viðkomandi vinnuvél.

A – Staðbundnir kranar og byggingarkranar
B – Farandkranar stærri en 18 tonnmetrar
C – Brúkranar
D – Kranar 18 tonnmetrar eða minni
E – Gröfur stærri en 4 tonn
F – Hjólaskóflur
G – Jarðýtur
H – Vegheflar
I – Dráttarvélar og minni jarðvinnuvélar
J – Lyftarar með 10 tonna lyftigetu eða minna
K – Lyftarar með meira en 10 tonna lyftigetu
L – Valtarar
M – Malbikunarvélar
P – Hleðslukranar með 18 tonnmetra lyftigetu eða minna

Nánar á vef Vinnueftirlitsins

Beiðni um verklegt próf og réttindi á vinnuvél