Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Framleiðsla, innflutningur eða heildsala áfengis

Umsókn um leyfi til framleiðslu, innflutnings eða heildsölu áfengis

Framleiðsluleyfi veitir leyfi til framleiðslu áfengis, innflutnings áfengis til framleiðslunnar og sölu áfengis. 

Skilyrði

Til að fá leyfi til framleiðslu áfengis þarf viðkomandi að stunda framleiðslu áfengra drykkja í atvinnuskyni og hafa til þess iðnaðarleyfi eða hafa leyfi til tollfrjálsrar verslunar.

Umsækjandi þarf einnig að:

 • Hafa tilkynnt ríkisskattstjóra um atvinnustarfsemi sína og verið færður á fyrirtækjaskrá

 • Hafa tilkynnt ríkisskattstjóra um starfsemina samkvæmt lögum um virðisaukaskatt

 • Ef umsækjandi er einstaklingur þá þarf hann að vera orðinn 20 ára

 • Ef umsækjandi er félag með ótakmarkaða ábyrgð þurfa eigendur og framkvæmdastjóri félagsins að vera orðnir 20 ára. 

 • Ef umsækjandi er félag með takmarkaða ábyrgð þurfa allir stjórnarmenn og framkvæmdastjóri félagsins að vera orðnir 20 ára.

Gildistími

Framleiðsluleyfi sem gefið er út til umsækjanda í fyrsta sinn gildir í eitt ár. 

Ef leyfið er endurnýjað er gildistími þess ótímabundinn.

Kostnaður

Útgáfa framleiðsluleyfis kostar 214.000 krónur. 

Umsóknarferli

Sækja þarf um framleiðsluleyfi til sýslumanns í því umdæmi sem framleiðslan á að fara fram.

Útgefin leyfi eru bundin við nafn og kennitölu leyfishafa. Sækja þarf um nýtt leyfi ef:

 • nýr aðili tekur við rekstrinum

 • starfsemin er flutt í annað húsnæði

Ef flytja á starfsemina í annað umdæmi þarf að sækja um nýtt leyfi til sýslumanns í því umdæmi.

Fylgigögn

 • Vottorð fyrirtækjaskrár (ef umsækjandi er lögaðili)

 • Staðfest VSK númer

 • Afrit af iðnaðarleyfi

 • Afrit af starfsleyfi heilbrigðisnefndar 

Reglur og refsingar

Ef leyfishafi vanrækir skyldur sínar eða uppfyllir ekki þau skilyrði sem gilda um reksturinn veitir sýslumaður honum skriflega áminningu. 

Áminningin gildir í tvö ár og verði leyfishafi uppvís að frekari vanrækslu á meðan áminningin er í gildi verður hann sviptur leyfinu um ákveðinn tíma. 

Brot á áfengislögum og reglum varða sektum eða fangelsi í allt að sex ár. 

Framleiðsla áfengis án leyfis varðar fangelsi eða sektum ef áfengið hefur verið ætlað til sölu og brot er margítrekað eða stórfellt.

Lögreglustjórar í hverju umdæmi hafa eftirlit með starfsemi leyfishafa ásamt ríkisskattstjóra og tollstjóra.

Lög og reglugerðir

Reglugerð um framleiðslu, innflutning og heildsölu áfengis í atvinnuskyni nr. 828/2005
Lög um verslunaratvinnu nr. 28/1998
Áfengislög nr. 75/1998
Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007

Umsókn um leyfi til framleiðslu, innflutnings eða heildsölu áfengis

Þjónustuaðili

Sýslu­menn