Fara beint í efnið

Styrkir, bætur og kjör

Ellilífeyrisþegar og eldri borgarar eiga rétt á ýmsum greiðslum frá Sjúkratryggingum Íslands og Tryggingastofnun (TR) til að bæta afkomu sína og hag. Bætur frá Sjúkratryggingum og TR þarf að sækja um.

Styrkir og bætur

Maka- og umönnunarbætur eru greiddar maka eða þeim sem heldur heimili með ellilífeyrisþega og verður fyrir tekjutapi vegna umönnunar hans.

Ellilífeyrisþegi getur sótt um uppbót til kaupa og reksturs á bíl ef honum er nauðsyn vegna hreyfihömlunar. Þeir sem fá uppbót vegna reksturs bifreiðar fá sjálfkrafa fellt niður bifreiðagjald.

Dagpeningar eru greiddir þegar lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun falla niður vegna dvalar á sjúkrastofnun eða vistheimili.

Við andlát getur eftirlifandi maki sem er yngri en 67 ára átt rétt á dánarbótum frá TR.

Niðurgreidd heilbrigðisþjónusta

Þeir sem greitt hafa árlega hámarksupphæð fyrir læknis- og heilbrigðisþjónustu eiga rétt á afsláttarkorti sem veitir afslátt af læknisþjónustu. Afsláttarkort er afgreitt gegn framvísun kvittana.

Ellilífeyrisþegar fá 50%-100% kostnaðar við tannlækningar endurgreiddan. Um endurgreiðslur tannlækningakostnaðar

Hægt er að sækja um endurgreiðslur ferðakostnaðar ef meðferð sjúkdóms krefst langra eða ítrekaðra ferða til læknis eða á sjúkrastofnun. Sjúkratryggingar taka líka í vissum tilvikum þátt í kostnaði fylgdarmanns. Ferðakostnaður á vef Sjúkratrygginga

Ellilífeyrisþegar geta átt rétt á styrk til kaupa á gleraugum og heyrnartækjum uppfylli þeir almenn skilyrði þar um. Þá niðurgreiða Sjúkratryggingar kaup á hjálpartækjum en sækja verður um þau sérstaklega áður en fest eru kaup á þeim. Um hjálpartæki og hjálpartækjamiðstöð Sjúkratrygginga Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Vörur og þjónusta

Ellilífeyrisþegum og öðrum eldri borgurum er víða veittur afsláttur af vörum og þjónustu.

Síma- og fjölmiðlafyrirtæki veita mörg hver afslátt af áskrift.

Félagsmenn í félögum eldri borgara eiga kost á sérkjörum gegn framvísun félagsskírteina.

Innan stéttarfélaga eiga félagsmenn á eftirlaunum ýmis réttindi svo sem til styrkja úr símenntunar- og orlofssjóðum.

Sum sveitarfélög veita ellilífeyrisþegum afslátt af fasteignagjöldum.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Efnisyfirlit