Fara beint í efnið

Stofnun hjúskapar erlendis

Þegar stofnað er til hjúskapar erlendis er hægt að óska eftir yfirlýsingu sýslumanns, en embætti sýslumannsins í Vestmannaeyjum annast útgáfu slíkra yfirlýsinga á landsvísu.

Umsókninni þarf að fylgja hjúskaparstöðuvottorð frá Þjóðskrá Íslands. Sýslumaður mun afla nauðsynlegra upplýsinga um umsækjanda úr starfakerfum sýslumanna, svo sem upplýsinga úr lögræðissviptingaskrá og upplýsinga um hvort skiptum sé lokið eftir fyrri hjúskap, ef við á.

Ef umsækjandi er ekki með rafræn skilríki er hægt að hafa samband við embætti sýslumanns í Vestmannaeyjum í síma 458 2900 eða á netfanginu vey@syslumenn.is til að fá eyðublaðið afhent á öðru formi.

Yfirlýsing sýslumanns verður send í pósthólf umsækjanda á Ísland.is eða með öðrum hætti sé þess sérstaklega óskað, innan 3ja virkra daga, ef fullnægjandi fylgigögn berast með umsókn og skilyrði reynast uppfyllt.

Erlend yfirvöld geta farið fram á að íslensk skjöl og vottorð séu formlega staðfest við framvísun þeirra. Með formlegri staðfestingu er átt við að utanríkisráðuneyti á Íslandi staðfesti að þar til bært yfirvald hafi gefið út skjalið. Slík vottun utanríkisráðuneytis kallast apostille vottun.

Yfirlýsing sýslumanns vegna stofnunar hjúskapar erlendis