Fara beint í efnið

Staðfesting erfðaskrár

Erfðaskrá er gerð til að tryggja að þær eignir sem einstaklingur vill að gangi til annara en löglegra erfingja eftir andlát sitt, geri það. Sýslumenn semja ekki erfðaskrár fyrir fólk. Mælt er með því að fólk fái aðstoð lögmanna við samningu slíkra skjala, en þau þurfa að vera á ákveðnu formi svo þau haldi gildi sínu. 

Reglur og skyldur um erfðaskrá

Erfðaskrá þarf að uppfylla ákveðinn skilyrði til að vera gild:

  • Einstaklingur þarf að hafa náð 18 ára aldri

  • Einstaklingur þarf að vera heill heilsu andlega og fær um að gera slíka ráðstöfun

  • Óheimilt er að ráðstafa umfram ⅓ hlut eigna í erfðaskrá ef viðkomandi á börn eða maka

  • Erfðaskrá á að vera skrifleg og undirrituð af arfláta

  • Erfðaskrá skal vottuð af lögbókanda (sýslumanni) eða tveimur vottum.

 Reglur og skyldur um votta á erfðaskrá

  • Þurfa að vera 18 ára eða eldri

  • Áreiðanlegir og við góða andlega heilsu

  • Maki eða nánustu ættingjar mega ekki votta

  • Erfingjar samkvæmt erfðaskrá mega ekki votta né aðilar þeim tengdir

Erfðaskrá má ekki varða hagsmuni votta sjálfs, eða aðila eða stofnunar sem hann vinnur hjá.

 Kostnaður við vottun

  • Kostnaður við lögbókandavottun sýslumanns á erfðaskrá er 5.000 kr.

Þjónustuaðili

Sýslu­menn