Fara beint í efnið

Skráning og skoðun

Öll ökutæki þarf að skrá og skoða áður en þau eru tekin í notkun og skoða síðan reglulega á meðan þau eru í umferð.

Skráning

Samgöngustofa
Eyðublöð vegna skráningar ökutækja
Ökutækjaskrá

Öll ökutæki sem flutt eru til landsins þarf að skrá í ökutækjaskrá Samgöngustofu. Skráðar eru upplýsingar um gerð ökutækis, eigendur, gjöld og fleira.

Skráning er í aðalatriðum þannig að sá sem flytur inn ökutæki sækir um forskráningu, fastanúmeri er úthlutað, ökutækið er tollafgreitt og skoðað á faggiltri skoðunarstofu.

Bifreið öðlast fullgilda skráningu, eða nýskráningu, þegar hún hefur fengið skoðun og verið tryggð.

Mögulegt er að sækja um sérstaka áletrun á skráningarmerki bifreiðar í stað fastanúmers, svokallað einkamerki. Greitt er sérstaklega fyrir úthlutun þess.

Skráningarskírteini á alltaf að varðveita í ökutækinu.

Afskráning og úrvinnsla 

Heimilt er að afskrá ökutæki ef það er ónýtt eða á að flytja það úr landi.

Ónýtum ökutækjum á að skila til úrvinnslu á söfnunarstöðvar og fæst þá sérstakt skilagjald greitt hjá Umferðastofu eða faggiltri skoðunarstofu.
Söfnunarstöðvar og útborgun skilagjalds á vef Úrvinnslusjóðs

Skoðun

Skylt er að láta skoða ástand og búnað allra ökutækja reglulega hjá faggiltri skoðunarstofu.

Fólksbifreiðar, bifhjól og eftirvagna á fyrst að skoða á þriðja ári eftir nýskráningu og síðan árlega frá og með fimmta ári.

Síðasti tölustafur í skráningarmerki ökutækis segir til um í hvaða mánuði á að færa það til skoðunar. Endi skráningarmerki á 0 skal skoðun fara fram í október.

Ef bókstafur er síðasti stafur í einkamerki ökutækis ber að láta skoða það í maí-mánuði.

Bifhjól á að skoða fyrir 1. júlí.

Ef athugasemdir eru gerðar við ásigkomulag ökutækis þarf að endurskoða það að loknum lagfæringum. Endurskoðanir geta farið fram á faggiltum skoðunarstofum og endurskoðunarverkstæðum.

Að lokinni skoðun er skoðunarmiði settur á skráningarmerki ökutækis. Miðinn segir til um hvenær á næst að færa það til skoðunar.

Skoðunarmiða má ekki fjarlægja og skoðunarvottorð á að fylgja skráningargögnum í bifreið.

Ef ökutæki er breytt að því marki að búnaður þess er ekki í lengur í samræmi við skráðar upplýsingar í ökutækjaskrá ber að láta skoða það. Skráningu í ökutækjaskrá er þá breytt til samræmis.

Ökutæki fá ekki skoðun ef bifreiðagjöld eru í vanskilum eða skyldutrygging ekki gild.

Ef ökutæki hefur ekki verið skoðað á tilskildum tíma hefur lögregla heimild til að taka það úr umferð með því að klippa númer þess af. Eigandi getur átt von á að þurfa að greiða sérstakt gjald vegna þessa. Skoðun ökutækja á vef Samgöngustofu

Til minnis

Sækja um forskráningu ökutækis hjá Samgöngustofu þegar ökutæki er flutt til landsins.

Láta skoða ökutæki með reglulegu millibili hjá faggiltri skoðunarstofu.

Hætta er á að númer ökutækis sé klippt af, sé ökutæki ekki skoðað fyrir tilsettan tíma.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Þjónustuaðili

Samgöngu­stofa