Fara beint í efnið

Þjónusta Ísland.is

Skönnun opinberra vefja

Listi yfir opinbera vefi – skönnun 2020

Akrahreppur

Akraneskaupstaður

Akureyrarbær

Alþingi

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

Árneshreppur

Ásahreppur

Bankasýsla ríkisins

Barnaverndarstofa

Bláskógabyggð

Blönduósbær

Bolungarvíkurkaupstaður

Borgarbyggð

Borgarholtsskóli

Byggðastofnun

Dalabyggð

Dalvíkurbyggð

Djúpavogshreppur

Dómsmálaráðuneyti – Stjórnartíðindi

Dómstólasýslan

Embætti landlæknis

Eyja- og Miklaholtshreppur

Eyjafjarðarsveit

Fangelsismálastofnun ríkisins   

Ferðamálastofa

Fiskistofa

Fjallabyggð

Fjarðabyggð

Fjársýsla ríkisins

Fjársýsla ríkisins – Opnir reikningar

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra           

Fjölbrautaskóli Snæfellinga

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja                   

Fjölbrautaskóli Vesturlands       

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti               

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ              

Fjölbrautaskólinn við Ármúla                     

Fjölmenningarsetur

Fjölmiðlanefnd

Flensborgarskóli

Fljótsdalshérað

Fljótsdalshreppur

Flóahreppur

Framhaldsskólinn á Húsavík                   

Framhaldsskólinn á Laugum                  

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu   

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum         

Framkvæmdasýsla ríkisins                            

Garðabær

Geislavarnir ríkisins                        

Gljúfrasteinn: hús skáldsins

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins        

Grindavíkurbær

Grímsnes- og Grafningshreppur

Grundarfjarðarbær

Grýtubakkahreppur

Hafnarfjarðarkaupstaður

Hafrannsóknastofnun

Hagstofa Íslands               

Háskóli Íslands 

Háskólinn á Akureyri 

Heilbrigðisstofnun Austurlands

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Heilbrigðisstofnun Vesturlands 

Heilbrigðisstofnunin Norðurlands

Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

Héraðsdómstólar

Héraðssaksóknari

Hljóðbókasafn Íslands

Hólaskóli – Háskólinn á Hólum

Hrunamannahreppur

Hugverkastofa

Húnavatnshreppur

Húnaþing vestra

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

Hvalfjarðarsveit

Hveragerðisbær

Hæstiréttur Íslands

Hörgársveit

Innheimtustofnun sveitarfélaga

Isavia

Ísafjarðarbær

Íslandspóstur                

Íslandsstofa                                                 

Íslenskar orkurannsóknir

Íslenski dansflokkurinn                    

Jafnréttisstofa                                

Kaldrananeshreppur

Kjósarhreppur

Kópavogsbær

Kvennaskólinn í Reykjavík        

Kvikmyndamiðstöð Íslands

Kvikmyndasafn Íslands

Landbúnaðarháskóli Íslands

Landgræðsla ríkisins

Landhelgisgæsla Íslands        

Landmælingar Íslands

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 

Landskerfi bókasafna                                

Landspítali

Landsréttur

Landsvirkjun                  

Langanesbyggð

Listasafn Einars Jónssonar

Listasafn Íslands            

Lyfjagreiðslunefnd

Lyfjastofnun

Lögreglustjóri landshlutanna

Matís

Matvælastofnun

Menntamálastofnun

Menntasjóður námsmanna               

Menntaskólinn að Laugarvatni     

Menntaskólinn á Akureyri                     

Menntaskólinn á Egilsstöðum

Menntaskólinn á Ísafirði

Menntaskólinn á Tröllaskaga

Menntaskólinn í Kópavogi       

Menntaskólinn í Reykjavík                    

Menntaskólinn við Hamrahlíð                  

Menntaskólinn við Sund                 

Miðstöð íslenskra bókmennta

Minjastofnun Íslands

Mosfellsbær

Mýrdalshreppur

Náttúrufræðistofnun Íslands

Náttúruhamfaratrygging Íslands

Náttúruminjasafn Íslands

Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn

Neyðarlínan                                                

Neytendastofa

Norðurþing

Nýr landspítali

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

Orkustofnun

Persónuvernd

Póst- og fjarskiptastofnun         

Rangárþing eystra

Rangárþing ytra

Rannsóknamiðstöð Íslands

Rannsóknarnefnd samgönguslysa

RARIK

Reykhólahreppur

Reykjanesbær

Reykjavíkurborg

Ríkiseignir

Ríkisendurskoðun                            

Ríkiskaup                          

Ríkislögmaður                                

Ríkislögreglustjóri                         

Ríkissaksóknari                              

Ríkissáttasemjari                            

Ríkisútvarpið

Samband íslenskra sveitarfélaga

Samgöngustofa

Samkeppniseftirlitið

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra

Seðlabanki Íslands

Seltjarnarnesbær

Seyðisfjarðarkaupstaður

Sinfóníuhljómsveit Íslands

Sjúkrahúsið Akureyri

Sjúkratryggingar Íslands

Skaftárhreppur

Skagabyggð

Skattrannsóknarstjóri ríkisins

Skatturinn

Skatturinn – Skilríki 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Skipulagsstofnun

Skorradalshreppur

Skógræktin

Skrifstofa Forseta Íslands

Skútustaðahreppur

Snæfellsbær

Stjórnarráð Íslands og ráðuneytin

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar

Strandabyggð

Stykkishólmsbær

Suðurnesjabær

Súðavíkurhreppur

Svalbarðshreppur

Svalbarðsstrandarhreppur

Sveitarfélagið Árborg

Sveitarfélagið Hornafjörður

Sveitarfélagið Skagafjörður

Sveitarfélagið Skagaströnd

Sveitarfélagið Vogar

Sveitarfélagið Ölfus

Sýslumenn

Tálknafjarðarhreppur

Tilraunastöð Háskólans að Keldum

Tjörneshreppur

Tryggingastofnun ríkisins

Tækniskólinn

Umboðsmaður Alþingis

Umboðsmaður barna                            

Umboðsmaður skuldara

Umhverfisstofnun

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

Úrskurðarnefnd velferðarmála

Úrvinnslusjóður

Útlendingastofnun

Vatnajökulsþjóðgarður

Veðurstofa Íslands                        

Vegagerðin

Verðlagsstofa skiptaverðs

Verkmenntaskóli Austurlands                  

Verkmenntaskólinn á Akureyri                   

Vestmannaeyjabær

Vesturbyggð

Vinnueftirlit ríkisins         

Vinnumálastofnun

Vísindasiðanefnd

Vopnafjarðarhreppur

Yfirskattanefnd

Þingeyjarsveit

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

Þjóðkirkjan / Biskupsstofa

Þjóðleikhúsið                    

Þjóðskjalasafn Íslands                     

Þjóðskrá Íslands 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Þjónustuaðili

Staf­rænt Ísland