Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Styrkir úr Samstarfssjóði við atvinnulíf um heimsmarkmið SÞ

Samstarfssjóður veitir styrki til einstaklingsfyrirtækja, félaga og sjálfseignarstofnana. Styrkupphæð er að hámarki 200.000 evrur til hvers einstaks verkefnis yfir þriggja ára tímabil. Utanríkisráðuneytið auglýsir eftir nýjum umsóknum um styrki. Umsóknarfrestur er 6 vikur til 15.október 2021.

Hægt er að skrá sig á póstlista á vef Stjórnarráðsins.

Allar frekari upplýsingar, fylgiskjöl og verklagsreglur sé að finna á heimasíðu samstarfssjósins utn.is/samstarfssjodur

Hlutverk sjóðsins er að hvetja til þátttöku og framlags atvinnulífsins til þróunarsamvinnu. Markmiðið er að draga úr fátækt og styðja við atvinnusköpun og sjálfbæran vöxt í fátækum ríkjum heims í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Sérstök áhersla er lögð á atvinnusköpun kvenna og að verkefnin hafi jákvæð umhverfisáhrif.

Veitt verða framlög til samstarfsverkefna er koma til framkvæmdar í lágtekju- og lágmillitekjuríkjum auk hámillitekju smáeyþróunarríkja sem eru á lista Þróunarsamvinnunefndar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (DAC) um viðtökulönd opinberrar þróunaraðstoðar fyrir
árið 2021. Listi yfir gjaldgeng samstarfslönd er að finna á heimasíðu samstarfssjóðsins. 

Við mat á umsóknum verður stuðst við viðeigandi matsform sem er að finna á heimasíðu samstarfssjóðsins.

Umsóknir

2021 (haust) Umsókn um styrk til fyrirtækja í þróunarsamvinnu

Verkefni sem geta fengið styrk

Styrkveitingar úr sjóðnum eru takmarkaðar við atvinnulífið og umsækjendur geta einvörðungu verið opinberlega skráð fyrirtæki sem ekki teljast ríkisaðilar, til að mynda einstaklingsfyrirtæki, félög og sjálfseignarstofnanir.

Verkefni þurfa að vera framkvæmd í samvinnu við samstarfsaðila í tilteknu þróunarlandi. Einnig geta fleiri samstarfsaðilar, t.d. háskólar og félagasamtök, komið að verkefninu.

Helstu skilyrði sem umsækjandi þarf að uppfylla til að teljast styrkhæfur:

 • Vera opinberlega skráð fyrirtæki og hafa starfað í a.m.k. eitt ár,

 • geta lagt fram staðfestan ársreikning,

 • geta lagt fram staðfest gögn um að fyrirtæki sé í skilum með opinber gjöld og lífeyrisgreiðslur,

 • vera með stefnu varðandi samfélagslega ábyrgð og/eða siðareglur,

 • vera með reynslu og kunnátta við framkvæmd sambærilegra verkefna, einkum í þróunarlöndum.

Umsækjendur þurfa uppfylla þær kröfur um meðferð og vörslu fjármuna á sviði þróunarsamvinnu sem Ríkisendurskoðun gerir.

Styrkir í boði

Almennur styrkur

Hámarksfjárhæð til einstakra verkefna nemur hæst 200.000 evra yfir þriggja ára tímabil. Heimilt er að veita styrk til sama verkefnis til allt að þriggja ára, með fyrirvara um fjárheimildir fjárlaga hvers árs. Styrkfjárhæð getur numið allt að 50% af heildarkostnaði verkefnis. Tryggja þarf fylgni við ríkisaðstoðarreglur EES-samningsins eftir því sem við á og hafi styrkþegi hlotið ríkisstyrk á sama tímabili, annars staðar frá, þá lækkar veittur styrkur sem því nemur.

Styrkhæfir aðilar

Styrkveitingar úr sjóðnum eru takmarkaðar við atvinnulíf og umsækjendur geta einvörðungu verið opinberlega skráð fyrirtæki sem ekki teljast ríkisaðilar, til að mynda einstaklingsfyrirtæki, félög og sjálfseignarstofnanir.

Helstu skilyrði sem umsækjandi þarf að uppfylla til að teljast styrkhæfur:

 • fyrirtæki skulu hafa starfað í a.m.k. eitt ár

 • staðfesting fyrirtækjaskrár um löglega skráningu fyrirtækis

 • ársreikningur staðfestur af löggildum endurskoðanda

 • staðfest gögn um að fyrirtæki sé í skilum með opinber gjöld og lífeyrisgreiðslur

 • stefna varðandi samfélagslega ábyrgð og/eða siðareglur

 • reynsla og kunnátta við framkvæmd sambærilegra verkefna, einkum í þróunarlöndum

Umsækjendur þurfa uppfylla þær kröfur um meðferð og vörslu fjármuna á sviði þróunarsamvinnu sem Ríkisendurskoðun gerir.

Hvernig er sótt um styrk

Vísað er í reglur utanríkisráðuneytisins um úthlutun á styrkjum úr Samstarfssjóði við atvinnulíf um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Umsókn skal send til utanríkisráðuneytisins í gegnum miðlæga þjónustugátt hins opinbera island.is/samstarfssjodur. Umsóknarkerfið krefst rafrænnar auðkenningar með Íslykli eða rafrænum skilríkjum.

Í umsókn skal umsækjandi meðal annars lýsa með greinargóðum hætti:

 • markmiðum verkefnis sem liggur til grundvallar umsókn

 • áætlun um framkvæmd þess

 • tíma- og kostnaðaráætlun

 • mat á áhrifum verkefnisins.

Allar frekari upplýsingar, fylgiskjöl og verklagsreglur sé að finna á heimasíðu samstarfssjósins utn.is/samstarfssjodur

Umsækjendum er bent á að reglur um styrkveitingar til fyrirtækja, verklagsreglur og
upplýsingar um gögn umsóknar er að finna á  heimasíðu samstarfssjóðsins á utn.is/samstarfssjodur.

Úthlutun styrkja fer eftir þeim skilmálum sem fram koma í reglum ráðuneytisins um styrkveitingar, verklagsreglum og leiðbeiningum Ríkisendurskoðunar.

Einungis umsóknir sem uppfylla skilyrði auglýsingar og úthlutunarskilmála verða teknar til greina.

Um styrkveitingar til samstarfsverkefna atvinnulífs gilda lög um opinber fjármál nr. 123/2015 og reglugerð nr. 642/2018 um styrkveitingar ráðherra.

Úthlutun styrkja

Úthlutun styrkja fer eftir þeim skilmálum sem fram koma í reglum ráðuneytisins og leiðbeiningum Ríkisendurskoðunar.

Utanríkisráðherra úthlutar styrkjum að fengnu áliti þriggja manna matshóps sem er skipaður þremur óháðum sérfræðingum á sviði þróunarsamvinnu.

Um styrkveitingar til samstarfsverkefna atvinnulífs gilda lög um opinber fjármál nr. 123/2015 og reglugerð nr. 642/2018 um styrkveitingar ráðherra.

Umsóknir þurfa að berast fyrir miðnætti 15.október 2021. Áætlað er að niðurstöður ráðherra liggi fyrir í byrjun júlí 2021.

Fyrirspurnir um sjóðinn skal senda á netfangið atvinnulif.styrkir@utn.is Frestur til að senda inn fyrirspurnir er til og með 14.október 2021.

Póstlisti samstarfssjóðsins

Hægt er að skrá sig á póstlista samstarfssjóðsins með því að haka við „Samstarfssjóður um heimsmarkmið SÞ“ undir fyrirsögninni annað á áskriftarsíðu stjórnarráðsvefsins.
Skrá á póstlista