Fara beint í efnið

Veruleg hækkun vanrækslugjalds vegna óskoðaðra ökutækja

24. ágúst 2021

Samkvæmt nýrri reglugerð um skoðun ökutækja nr. 414/2021, hækkar grunnfjárhæð vanrækslugjalds.

Bílar í umferð

Samkvæmt nýrri reglugerð um skoðun ökutækja hækkar grunnfjárhæð vanrækslugjalds, sem Sýslumaðurinn á Vestfjörðum sér um að leggja á og innheimta, verulega.
Gjaldið sem áður var 15.000 kr. vegna allra flokka ökutækja, hækkar í 20.000 kr. en í 40.000 kr. vegna fólksflutningabíla fyrir níu farþega eða fleiri, vöruflutningabíla eða aftanívagna yfir 3,5 tonn.

Þá er sú nýlunda í reglugerðinni að hafi ökutækið ekki verið fært til skoðunar eða skráð úr umferð innan tveggja mánaða frá álagningu hækkar gjaldið um 100% eða í 40.000 kr. en í 80.000 kr. vegna þeirra stærri ökutækja sem talin eru upp hér að framan.

Til að afstýra álagningu eða hækkun álagningar þarf að færa ökutækið til skoðunar eða skrá það úr umferð með því að skila skráningarmerkjum til skoðunarstofu eða senda beiðni um tímabundna skráningu úr umferð til Samgöngustofu.

Sú regla gildir áfram að sé ökutæki fært til skoðunar innan mánaðar frá álagningu fæst 50%
afsláttur af gjaldinu.

Samkvæmt þessu getur hækkun almenna gjaldsins við reglugerðarbreytinguna numið allt að 375% af almennum ökutækjum en þegar verst lætur getur hún numið 533% af stóru ökutækjunum þ.e. þegar gjaldið hækkar úr 15.000 kr. í 80.000 kr.

Minnt skal á að nú má færa öll ökutæki til skoðunar sex mánuðum fyrir skoðunarmánuð
sem er talsvert rýmri tími en var samkvæmt eldri reglugerð.