Fara beint í efnið

Málefni fatlaðs fólks

Um örorkumat og greiningu fötlunar

Tryggingastofnun ríkisins (TR) metur örorku þeirra sem sækja um örorkulífeyri eftir settum reglum. Stofnuninni er heimilt að setja það skilyrði að umsækjandi gangist undir sérhæft mat á möguleikum til endurhæfingar áður en til matsins kemur.

Greining fötlunar

Hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins fer fram athugun og greining barna með fatlanir og önnur frávik í þroska. Þangað geta foreldrar og aðstandendur einnig leitað til að fá upplýsingar og aðstoð.
Upplýsingar, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Foreldrar barna sem glíma við fötlun eða alvarleg veikindi eiga rétt á umönnunargreiðslum. Greiðslurnar geta varað til 16 eða 18 ára aldurs barnsins. Sótt er um greiðslur á sérstöku eyðublaði hjá Tryggingastofnun og þarf læknisvottorð að fylgja umsókninni.
Um umönnunargreiðslur og -kort vegna barna á vef TR
Umsóknir á vef TR

Örorkumat

Einstaklingur á aldrinum 16 til 67 ára getur óskað eftir örorkumati í samráði við lækni sinn þegar ljóst er að hann nær ekki fullum bata eftir slys eða sjúkdóm. Algengt er að matið fari fram þegar einstaklingur hefur fengið sjúkradagpeninga í eitt ár.

Umsókn um örorkulífeyri og tengdar greiðslur, sérstöku vottorði frá lækni og frekari gögnum þarf að skila til Tryggingastofnunar ríkisins.
Örorka á vef TR

Í sumum tilfellum er sá sem sækir um örorkumat kallaður í viðtal eða skoðun hjá lækni á vegum Tryggingastofnunar og getur hann þá átt rétt á endurgreiðslu ferðakostnaðar.
Dvalarkostnaður á vef Sjúkratrygginga 
Ferðakostnaður á vef Sjúkratrygginga

Örorkubætur eru ákvarðaðar eftir sérstökum staðli í samræmi við niðurstöðu örorkumats.
Örorkumat og -bætur á vef Sjúkratrygginga

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

Þjónustuaðili

Trygg­inga­stofnun