Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Leyfi til heildsölu áfengis

Umsókn um leyfi til framleiðslu, innflutnings eða heildsölu áfengis

Heildsöluleyfi veitir leyfi til sölu áfengis og innkaupa í því skyni.

Skilyrði

Til að fá leyfi til heildsölu áfengis þarf viðkomandi að stunda heildsölu áfengra drykkja í atvinnuskyni eða hafa leyfi til tollfrjálsrar verslunar.

Umsækjandi þarf einnig að:

 • Hafa tilkynnt ríkisskattstjóra um atvinnustarfsemi sína og verið færður á fyrirtækjaskrá.

 • Hafa tilkynnt ríkisskattstjóra um starfsemina samkvæmt lögum um virðisaukaskatt.

 • Ef umsækjandi er einstaklingur þá þarf hann að vera orðinn 20 ára.

 • Ef umsækjandi er félag með ótakmarkaða ábyrgð þurfa eigendur og framkvæmdastjóri félagsins að vera orðnir 20 ára. 

 • Ef umsækjandi er félag með takmarkaða ábyrgð þurfa allir stjórnarmenn og framkvæmdastjóri félagsins að vera orðnir 20 ára.

Gildistími

Heildsöluleyfi sem gefið er út til umsækjanda í fyrsta sinn gildir í eitt ár. 

Ef leyfið er endurnýjað er gildistími þess ótímabundinn.

Kostnaður

Útgáfa heildsöluleyfis kostar 65.000 krónur. 

Umsóknarferli

Sækja þarf um heildsöluleyfi til sýslumanns í því umdæmi sem starfsemin á að fara fram.

Útgefin leyfi eru bundin við nafn og kennitölu leyfishafa. Sækja þarf um nýtt leyfi ef:

 • nýr aðili tekur við rekstrinum

 • starfsemin er flutt í annað húsnæði

Ef flytja á starfsemina í annað umdæmi þarf að sækja um nýtt leyfi til sýslumanns í því umdæmi.

Fylgigögn

 • Vottorð fyrirtækjaskrár (ef umsækjandi er lögaðili)

 • Staðfest VSK númer

 • Afrit af iðnaðarleyfi

 • Afrit af starfsleyfi heilbrigðisnefndar

Reglur og refsingar

Ef leyfishafi vanrækir skyldur sínar eða uppfyllir ekki þau skilyrði sem gilda um reksturinn veitir sýslumaður honum skriflega áminningu. 

Áminningin gildir í tvö ár og verði leyfishafi uppvís að frekari vanrækslu á meðan áminningin er í gildi verður hann sviptur leyfinu um ákveðinn tíma. 

Brot á áfengislögum og -reglum varða sektum eða fangelsi í allt að sex ár. 

Lögreglustjórar í hverju umdæmi hafa eftirlit með starfsemi leyfishafa ásamt ríkisskattstjóra og tollstjóra.

Lög og reglugerðir

Reglugerð um framleiðslu, innflutning og heildsölu áfengis í atvinnuskyni nr. 828/2005
Lög um verslunaratvinnu nr. 28/1998
Áfengislög nr. 75/1998
Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007

Umsókn um leyfi til framleiðslu, innflutnings eða heildsölu áfengis

Þjónustuaðili

Sýslu­menn