Fara beint í efnið

Lánsmöguleikar vegna húsnæðis

Flestir fjármagna húsnæðiskaup og -byggingar með lánum og þurfa að kynna sér hvaða kjör standa þeim til boða.

Húsnæðislán

Ýmsar lánastofnanir veita lán til húsnæðiskaupa:

  • Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

  • Bankar og sparisjóðir

  • Lífeyrissjóðir

Flestar lánastofnanir fara fram á að greiðslumat fylgi lánsumsókn. Greiðslumat er útreikningur á greiðslugetu og lánsþörf lántakanda eða hversu dýrt húsnæði hann getur keypt miðað við eignir sínar, tekjur og gjöld.

Lántakendur geta gert eigið greiðslumat á netinu eða fengið aðstoð við gerð þess hjá starfsfólki lánastofnana.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (áður Íbúðalánasjóður) veitir einstaklingum lán til kaupa, nýbygginga og endurbóta á eigin húsnæði. Landsmenn hafa sama rétt til íbúðalána sjóðsins, óháð búsetu.

Úrskurðarnefnd velferðarmála sker úr ágreiningsmálum er varða ákvarðanir Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.
Úrskurðarnefnd velferðarmála

Um húsnæðislán

Öll lán til húsnæðiskaupa eru veðlán sem þýðir að lánið er tryggt með veði í eigninni sem kaupa á eða í öðrum fasteignum.

Þegar ákveðið er hversu hátt lán er veitt til húsnæðiskaupa er einkum miðað við greiðslugetu lántakanda og kaupverð eignarinnar. Lánveitendur skoða einnig brunabóta- eða fasteignamat þeirrar eignar sem á að kaupa eða er veðsett.

Vextir lána og til hve margra ára lánið er tekið ræður greiðslubyrði lánsins, það er hversu háar afborganir eru af því.

Ef greiðsluerfiðleikar steðja að má til að mynda leita ráðgjafar og úrræða hjá

Til minnis

Kynna sér mismunandi lánamöguleika og vaxtakjör hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, bönkum og öðrum lánastofnunum.

Leita sem fyrst úrræða hjá lánveitanda eða annara ráðgjafa ef greiðsluerfiðleikar steðja að.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir