Skip to main content

Family & Social Welfare

Support for children's recreational activities

Support for children's recreational activities

(Polski poniżej)

The Icelandic government's measures in response to the Covid-19 pandemic include support for children's recreational activities. This support is granted to the families of children born 2005-2014, living in homes where the average income of supporters, individuals, married or in registered partnership, was lower than 740.000 ISK per month between March and July 2020.

The support is 45.000 ISK for each child.

This measure will be implemented by local authorities and families will apply to them for increased support, but before an application is submitted applicants need to check if they're eligible by logging in here with their electronic certificates.

Please note that in the case of married couples or in registered partnership, both partners must approve that information about their income can be fetched from Iceland Revenue and Customs to verify their eligibility.

If you get a reply confirming your right to apply for support you will get further information about your next steps. If you're not eligible you will get information about where you can send your enquires regarding the measure.

 • Applications can be submitted until 31st of July, 2021

 • The support is granted for recreational activities in the school year of 2020 – 2021 or during the summer of 2021. Note that receipts from the beginning of this school year, fall of 2020, are also applicable.

The local authorities set their own rules regarding allocation of the support. These rules might differ between municipalities, e.g. regarding:

 • which recreational activities are supported.

 • which documents need to be submitted.

 • how and if the support can be distributed over time.

As the measure will be implemented by local authorities, any questions you might have will be answered by them.

The use of personal data

To evaluate if you're eligible for this support we use the following personal data: names and ID numbers of family members, domicile, family number, and information about the family's income from March to July 2020. When Iceland Revenue and Customs have received your electronically signed permission to send data about your income, it is sent to Ísland.is. The local authorities also have access to the information on Ísland.is

Ísland.is is responsible for processing and storing personal data in connection to your application for support. The Ministry of Finance and Economic Affairs, Lindargata 7, 101 Reykjavik, is responsible for the processing of personal data in the operation of Ísland.is.

Further information regarding the government's use of personal data can be found on the Government of Iceland website. Personal Law on government.is.

Please note that the information above only applies to Ísland.is. Other rules of processing personal data may apply when an application is submitted to the local authorities.


Dotacja na zajęcia sportowe i rekreacyjne

Wramach działań rządu związanymi z COVID-19 można ubiegać się w gminach o dotacje sportowe i rekreacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2005-2014, mieszkających w gospodarstwach domowych, w których średnie miesięczne dochody żywicieli, osób fizycznych, małżonków czy konkubentów były łącznie niższe niż 740 000 kr. w okresie marzec-lipiec 2020.

Dotacja wynosi 45.000 koron na każde dziecko.

Przed wystąpieniem o dotację z gminy należy sprawdzić, czy gospodarstwo domowe
spełnia powyższe kryteria dochodowe. Najpier należy zalogować się za pomocą swojego elektronicznego identyfikatora – patrz tutaj z boku. Należy pamiętać, że w przypadku małżeństwa/konkubinatu obie strony muszą wyrazić zgodę na ujawnienie przez urząd podatkowy (RSK) informacji o dochodach w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów dochodowych.

Jeśli otrzymasz odpowiedź, że możesz ubiegać się o dotację, otrzymasz szczegółowe informacje na temat dalszych kroków. Jeżeli otrzymasz odpowiedź, że nie kwalifikujesz się do otrzymania dotacji, zostaniesz poinformowany dokąd należy się udać jeśli posiadasz pytania
lub zastrzeżenia dotyczące uzyskanej odpowiedzi.

 • Wnioski o dotacje przyjmowane są do 31 lipiec 2021.

 • Dotacja przyznawana jest na zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbywały się w roku szkolnym 2020-2021 i na te odbywające się podczas wakacji 2021. Dowody zapłaty za zajęcia, które odbyły się na początku aktualnego roku szkolnego, będą również akceptowane.

  Przydzielenie dotacji ustalane jest przez gminy. Ustalenia dotyczące dotacji mogą różnić się w poszczególnych gminach i różnice te mogą dotyczyć, np.:

 • rodzaju zajęć sportowych i rekreacyjnych objętych dotacją

 • dodatkowych dokumentów które należy złożyć wraz z wnioskiem o dotację

 • czasu rozpatrywania wniosków

Wszelkie zapytania dotyczące dotacji należy kierować do swojej gminy.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu ustalenia, czy spełniasz kryterium dochodowe i czy przysługują Tobie dotacje, przetwarzane są następujące dane osobowe: nazwiska i numery identyfikacyjne członków
gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania, numer rodziny oraz informacje o
dochodach członków gospodarstwa domowego w okresie marzec-lipiec 2020 r. Po
otrzymaniu podpisanego elektronicznie upoważnienia do zbierania informacji o
dochodach, organy podatkowe udostępnią te informacje ísland.is. Twoja gmina również
będzie miała dostęp do powyższych informacji poprzez stronę Ísland.is.

Za przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o dotacje sportowe i rekreacyjne odpowiada Ísland.is. Za przetwarzanie danych osobowych związanych z działaniem Ísland.is odpowiada Ministerstwo Finansów i Gospodarki, Lindargata
7, 101 Reykjavík.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez rząd Islandii, okresu
przechowywania danych osobowych oraz Twoich praw można znaleźć na ich stronie
dot. polityki prywatności.

Należy pamiętać, że powyższe zagadnienia dotyczą wyłącznie Ísland.is. Składając wniosek w Twojej gminie obowiązywać będą inne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,

Support for children's recreational activities