Skip to main content

ENGLISH: Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í sínu umdæmi. Þar á meðal fara þeir með innheimtu opinberra gjalda, að því leyti sem hún er ekki falin öðrum.